top of page

Self-Employment Tax - מס בארה"ב על הכנסות כעצמאי בישראל

לייעוץ התקשרו

03-5296555

 

או השאירו פרטים ונחזור אליכם:

Your details were sent successfully!

בכל הנוגע למיסים על הכנסה ישנם מספר אופנים בהם ניתן להימנע מתשלום מס על אותה ההכנסה בשתי המדינות גם יחד.

קיזוז מיסים על הכנסה ששולמו בישראל בדיווח למס הכנסה בארה"ב, החרגה של הכנסות בכפוף לעמידה במבחני תושבות ופטור כתוצאה מסעיף ספציפי באמנת המס ישראל ארה"ב.

 

לגבי ישראלים שמחזיקים באזרחות אמריקאית והכנסתם נובעת מעסק עצמאי, ישנה חובה לשלם לרשויות המס בארה"ב תשלום נוסף ללא קשר לאמור בפסקה הקודמת. כך שאם אתה עצמאי בישראל ומחזיק באזרחות אמריקאית ככל הנראה עליך לשלם על ההכנסות נטו שלך גם - (Self-Employment Tax (Social Security and Medicare Taxes.

 

המס בארה"ב על הכנסה כעצמאי בישראל מקביל רעיונית למיסים שמשלם עצמאי לביטוח לאומי, מאחר ועצמאים בישראל כבר משלמים לביטוח הלאומי בישראל קיים מצב בו עצמאי ישלם מיסים לביטוח לאומי בישראל וגם מיסים ל - Social Security and Medicare בארה"ב.

שיעור המס בארה"ב על הכנסות כעצמאי בשנת 2014 הוא 15.3%, 12.4% מתוך שיעור המס הכללי משולמים עבור Social Security ואמור ברבות הימים לממן קצבאות כמו זקנה ונכות ו – 2.9% מתוך שיעור המס הכללי מנותבים לביטוח בריאות Medicare.

 

אזרח ארה"ב חייב לשלם - Self-Employment Tax באם הכנסותיו כעצמאי עלו על סך של $400, שיעורי המס המפורטים לעיל חלים על ההכנסה נטו כעצמאי ולא תלויים בגיל הנישום או במצבו ולכן תאורטית אזרח אמריקאי שיש לו הכנסה כעצמאי ישלם את המס בארה"ב גם אם הוא מקבל קצבה מה - Social Security.

 

אזרח ארה"ב שמתגורר בישראל ומשתכר כעצמאי צריך לקחת בחשבון תשלום של 15.3% מההכנסות נטו שלו לרשויות המס בארה"ב, אולם הגדרת הכנסות עסקיות תלויה באופן ההתאגדות ובמבנה המשפטי באמצעותו מתבצעת הפעילות העסקית ומומלץ לקבל ייעוץ ספציפי על מנת לבחון האם הכנסותיכם חייבות בתשלום מיסים נוספים בארה"ב.

                                                                      

הערה: המידע ניתן בתימצות ובאופן כללי ואין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ מס  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
המידע המוצג הינו לידיעה בלבד. /או ייעוץ מס  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
Smartax logo
bottom of page