top of page

התיישנות החזר מס בארה"ב

לייעוץ התקשרו

03-5296555

 

או השאירו פרטים ונחזור אליכם:

Your details were sent successfully!

רואה חשבון אמריקאי יוכל לדרוש החזר מס עבור לקוחו בכפוף לתנאי ההתיישנות, תקופת ההתיישנות להחזר מס בארה"ב היא בדרך כלל שלוש שנים.
ניתן להגיש בקשה להחזר מס בארה"ב לפי המאוחר שבין שלוש שנים מהמועד שנקבע להגשת הדוח או שנתיים המועד שבו שולם המס שבגינו דורשים את ההחזר.
דוח מס שיוגש לאחר ה - 15 באפריל 2017 לא יביא לקבלת החזר עבור שנת 2014, כך שלאחר אפריל 2017 ניתן יהיה לדרוש החזר רק עבור השנים 2015,2016,2017.
ברגע שעברה תקופת ההתיישנות לא יוכל רואה חשבון אמריקאי לדרוש את ההחזר עבור לקוח, ללא קשר לאופן בו יבחר להתנהל מול ה - IRS מאחר וההחזר פג.

אותו הרציונל נכון גם למצב בו מוגש דוח מתוקן Amended return. אם חלפו יותר משלוש שנים מהמועד האחרון להגשה עבור אותה שנה, תיקון הדוח לא יביא לקבלת החזר, אולם במקרים מסוימים יוגשו דוחות גם אם חלפו יותר משלוש שנים על מנת לתקן דיווח לשנה מוקדמת כדי לתת גילוי נכון יותר ביחס למה שדווח.
ישנם גם טפסים מסוימים שבמידה ולא הוגשו במסגרת דוח המס בארה"ב מונעים את ההתיישנות לעניין ביקורת מס הכנסה בארה"ב (לא לעניין החזרים) כמו טופס 3520 או
8938.
במידה והוגשה ארכה להגשת הדוח, תקופת ההתיישנות תוארך בהתאם לארכה שהוגשה.
ישנם גם חריגים לתקופת ההתיישנות של שלוש שנים בכל הקשור לבקשת החזר מס בארה"ב, במידה ונעשה תיקון על מנת לדרוש החזר בגין חוב מסופק או אבוד תקופת ההתיישנות היא 7 שנים וישנן גם הקלות למי שכתוצאה מחולי או נכות התעכב בהגשת הדוח ולכן מגיש את הבקשה להחזר מס בארה"ב לאחר שלוש שנות ההתיישנות.
התיישנות לביקורת מס הכנסה בארה"ב
עקרונית יש למס הכנסה בארה"ב שלוש שנים לערוך ביקורת לדוח מס שהוגש בארה"ב, שלוש השנים נספרות מהמועד בו הוגש דוח המס בפועל. אם הגשת את דוחות המס בארה"ב לפני המועד האחרון להגשה, שלוש השנים נספרות החל מהמועד האחרון להגשה.
לדוגמה: אם הגשת את הדוחות לשנה מסוימת בפברואר כאשר המועד להגשה הוא ה - 15 באפריל לאותה השנה, הדוח יתיישן שלוש שנים לאחר ה - 15 באפריל.
חריגים להתיישנות:
  • לא הוגשו טפסים מסויימים: 8938, 5471, 3520 - אין התיישנות
  • לא דווחו הכנסות בהיקף של יותר מ - 25% מההכנסה שדווחה בדוח המס שהוגש - תקופת התיישנות תהיה 6 שנים במקום 3
  • אם הכנסה מחשבונות זרים שלא דווח (FBAR) מסתכמת ליותר מ - 5,000$ תקופת ההתיישנות תהיה 6 שנים במקום שלוש שנים
  • במידה ודוחות המס שמוגשים שקריים או מציגים מצג שווא - אין התיישנות
במקרים רבים, עיכוב בהגשת דוח מס בארה"ב יגרום לאובדן של סכומים משמעותיים שניתן היה לקבל ממס הכנסה בארה"ב. במידה ומגיע לכם החזר מס מומלץ ליצור עמנו קשר בהקדם.

אם יש לכם שאלה לגבי ההשלכות של דוח שהוגש בעבר או שטרם הגשתם נשמח לסייע.
הערה: המידע ניתן בתימצות ובאופן כללי ואין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ מס  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
המידע המוצג הינו לידיעה בלבד. /או ייעוץ מס  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
Smartax logo
bottom of page