top of page

תיעוד תשלומים והוצאות בגין השקעה בנדל"ן בארה"ב

לייעוץ התקשרו

03-5296555

 

או השאירו פרטים ונחזור אליכם:

Your details were sent successfully!

בארה"ב השכרת נכס נדל"ן היא פעילות עסקית לכל דבר ועניין, כך שכמו בכל עסק אחר יש לשמור תיעוד של התשלומים וההוצאות בגין ההשקעה.

 

להלן מספר סיבות לחשיבות תיעוד מסודר:

 

  • מעקב מסודר אחר הפעילות  

  • חסכון בזמן בטיפול בדוח המס השנתי בארה"ב

  • זיהוי של מקורות ההכנסה וההוצאות

  • מעקב אחר סך ההוצאות שתוכל לנכות בהגשת הדוח ל - IRS

  • מעקב טוב יותר על מצב הנכס המושכר, לרוב משקיעי נדל"ן בארה"ב לא רואים את הנכס פיזית בתדירות גבוהה

  • הצגת הקבלות והתיעוד במקרה של ביקורת מס על ההכנסות מנדל"ן בארה"ב

 

לא משנה אם אתה מנהל את ההכנסות וההוצאות מהשקעה בנדל"ן בארה"ב בעצמך או באמצעות חברת ניהול, מעקב ותיעוד של הוצאות הינו בעל חשיבות מכרעת בעיקר מאחר והנכס נמצא מעבר לים.

רואה החשבון שיערוך את הדיווח עבורך יבקש לקבל אסמתכאות להוצאות שתבקש לנכות, במידה ואין תיעוד של תשלומים והוצאות סביר להניח שכבר בשלב עריכת דוח חלקן לא ינוכו מההכנסה.

 

הבסיס בנכס (Tax basis)

 

הבסיס שלך בנכס הוא הסכום המתואם של סך ההשקעה בנכס הנדל"ן בארה"ב, בסופו של תהליך לבסיס בנכס השפעה מרכזית על גובה המס שישולם על רווח ההון ממכירת נכס נדל"ן בארה"ב.
גם אם הנכס נמכר תוך פרק זמן של פחות משנה, כך שהמס שישולם על מכירת הנדל"ן להשקעה בארה"ב ימוסה בשיעור מס שולי, סך ההכנסה תחושב על סמך הבסיס שלך בנכס.על סמך הבסיס מחושב הפחת השוטף ויתכנו שינוים בבסיס במידה וישנם שיפוצים או שינויים בנכס, כך שחשוב לשמור כל קבלה או אישור רלוונטי. 

 

 

הערה: המידע ניתן בתימצות ובאופן כללי ואין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ מס  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
המידע המוצג הינו לידיעה בלבד. /או ייעוץ מס  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
Smartax logo
bottom of page