top of page

Series LLC והאפשרויות שהיא מציגה בפני משקיע נדל"ן בארה"ב 

לייעוץ התקשרו

03-5296555

 

או השאירו פרטים ונחזור אליכם:

Your details were sent successfully!

Series LLC היא צורה יחודית של הישות המשפטית שנקראת LLC, אשר במסמך ההקמה שלה הוגדר במפורש כי ניתן לחלק את החברה (LLC) לחלקים (סידרה) נפרדים ועצמאיים מבחינת חלקם בנכסים ובהתחייבויות.

 

מאחר ו – LLC היא גוף שנרשם מתוקף החקיקה הספציפית בכל אחת מהמדינות בארה"ב, Series LLC הוא גוף שניתן להקים רק בחלק מהמדינות בארה"ב; ניתן להקים LLC "סידרתית" במדינות שמתירות זאת, כמו: דאלוור, נבדה, אילנוי, טנסי, יוטה, פורטו ריקו, טקסס ואיווה.
במדינה בה לא ניתן להקים
Series LLC, בדרך כלל לא ניתן יהיה לפעול באמצעותה. אולם, חלק מהמדינות שלא מתירות רישום LLC סידרתית מתירות פעילות של ישות כזו שנרשמה במדינה אחרת.

החשיבות המרכזית של הכלי שנקרא
Series LLC למשקיע נדל"ן בארה"ב היא בהיבט של הגבלת האחריות. כל חלק בסידרה נחשב לישות נפרדת, כך שלכל חלק ב – LLC יכולים להיות שותפים אחרים (Members), מנהלים אחרים, חשבון בנק נפרד, התחייבויות, נכסים וחוזים נפרדים שמחייבים את אותו החלק בסדרה.
נכסים שמוחזקים על ידי חלק אחד של
Series LLC מופרדים בסיכון מחלקים אחרים של ה – LLC, כך שהמבנה מתוכנן לפזר את הסיכון בין החלקים השונים של ה – LLC מבלי להקים חברות נוספות.

הקמת
Series LLC דומה להקמה של LLC רגילה וכרוכה בהגשה של מסמכים ל – State בה מעוניינים לרשום את החברה החדשה.
ברוב המדינות נדרש יהיה לציין במפורש ב - 
Articles of formation שמדובר ב - Series LLC שעתידה להיות מחולקת לחלקים נפרדים, ובהמשך יש לערוך תקנון לכל אחד מהחלקים בסדרה ול – LLC המקורית.

מיסוי בארה"ב ל –
LLC סידרתית הוא עניין מורכב, בשנים האחרונות מספר פרסומים בחרו בגישות שונות ברמת המדינות והמיסוי הפדרלי.

 

הפסיקות האחרונות מבססות גישה של התייחסות נפרדת לכל חלק בסידרה מבחינת המיסוי הפדרלי בארה"ב, כך שלכל חלק ב - Series LLC יש אפשרות לבחור איך להיות ממוסה ואין חישוב מאוחד לכל החלקים ב – Series LLC.

משקיע נדל"ן בארה"ב שמתכוון לרכוש מספר גדול של נכסים במדינה בה ניתן להקים
Series LLC, יכול להפיק תועלת רבה מהמבנה המשפטי לעיל - הן ברמת המיסוי בארה"ב, והן ברמת הגבלת האחריות. 

 

 

 

 

 

                                                                       

הערה: המידע ניתן בתימצות ובאופן כללי ואין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ מס  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
המידע המוצג הינו לידיעה בלבד. /או ייעוץ מס  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
Smartax logo
bottom of page