top of page

לייעוץ התקשרו

03-5296555

 

או השאירו פרטים ונחזור אליכם:

Your details were sent successfully!

EIC הוא החזר מס (גם אם לא שולם מס כלל) שמגיע לבעלי הכנסה נמוכה, ישנם לא מעט קווי דמיון למס הכנסה שלילי שהונהג בישראל בשנים האחרונות.

על מנת להיות זכאי להחזר המס בארה"ב עליך לעמוד במספר קריטריונים ולהגיש דוח מס בארה"ב, ההחזר יקטין את המס שיש לשלם והשאר יתקבל כהחזר.

על מנת להיות זכאי להחזר יש לעמוד בתנאים הבאים:

 • ​למבקש יש Earned Income, משמע:

  • משכורת, הכנסה מטיפים וכל הכנסה נוספת כעובד

  • הכנסה מעסק 

  • קצבאות מסוימות 

 • יש לעמוד במספר כללים בסיסיים:

  • הדוח לא מוגש בסטטוס של Married filing separately (רלוונטי מאוד לאזרחי ארה"ב שנשואים לאדם שאינו אזרח)

  • במקרה של מי שנשוי לבן/בת זוג שאינם אזרחי או תושבי ארה"ב חלים תנאים מיוחדים נוספים 

  • ההכנסה של המבקש מהשקעות נמוכה מסך של $3,400 

  • אסור למבקש לעשות שימוש בטופס 2555 (Foreign Earned Income Exclusion)

  • יש למבקש לפחות דולר אחד של הכנסה בדוח המס האמריקאי שהוא מגיש 

  • בשנת 2016 ההכנסה של המבקש לא חורגת מהרמות הבאות:

 

 

 

 

 

 

תנאים נוספים:

 • על רואה החשבון האמריקאי שעורך את הדוח לערוך בדיקה של מספר ה - Social security של מבקש ההחזר על מנת לוודא שהוא תקין לצורכי תעסוקה בארה"ב בשנת המס.

 • רואה החשבון האמריקאי יערוך בדיקה לגבי היותם של הילדים Qualifying child, לפי המבחנים הבאים:

  • גיל 

  • קשר למגיש הדוח (משפחתי בדרך כלל)

  • תושבות (הילד וההורה חייבים להתגורר בארה"ב יותר ממחצית שנת המס)

  • עליו לוודא שמוגש דוח מס אמריקאי משותף (אם רלוונטי)
    

מאחר והסכומים שמתקבלים משמעותיים ישנו סט שלם של בדיקות שנדרש רואה חשבון אמריקאי או איש מקצוע אחר שמטפל בדוח לבדוק בטרם הגשת דוח המס האמור. 

באופן עקרוני יש להבין כי מדובר בהחזר מס שנבחן בקפידה וחובה להבין את הכללים לזכאות היטב בטרם תוגש הבקשה להחזר מס בארה"ב.

 

 

 

  

רואה חשבון אמריקאי
הערה: המידע ניתן בתימצות ובאופן כללי ואין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ מס  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
המידע המוצג הינו לידיעה בלבד. /או ייעוץ מס  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
Smartax logo
bottom of page