top of page

הגשת דו"ח מס ל - IRS עבור אזרחי ארה"ב שמתגוררים בישראל

במדינות רבות שיטת המיסוי היא פרסונלית ולא גאוגרפית, כך שגם אזרחי ארה"ב חייבים לשלם מס הכנסה על הכנסות שיש להם בכל מקום בעולם ולא רק בארה"ב.

 

על מנת למנוע מצב של כפל מס בו אנשים שנולדו במדינה אחת וחיים ועובדים במדינה אחרת משלמים מס בשתי המדינות, חתמו מדינות רבות על אמנות מס ביניהן שיאפשרו לתושביהן לחיות ולעבוד במדינות אחרות מבלי לשלם מס הכנסה פעמיים, גם בין ישראל וארה"ב קיימת אמנת מס.

 

הרציונל מאחורי אמנת המס קובע באופן כללי, כי במידה והינך משלם עבור הכנסתך במדינה בה אתה חי (ישראל) מיסים בשיעור שגבוה משיעור המס עבור אותו סוג של הכנסה בארה"ב הינך פטור מתשלום מס נוסף, ובמידה והינך מתגורר במדינה בה שיעורי המס נמוכים יותר משיעורי המס במדינת המקור שלך עליך לשלם את ההפרש.

 

אזרחים אמריקאים שחיים בישראל פטורים ממס על הכנסות מיגיעה אישית (מעבודה) עד לסכום של $100,800 (2015), ולגבי הכנסות אחרות פאסיביות או עסקיות יש לבחון את חבות המס לכל מקרה לגופו. 

 

האמור לעיל מתייחס למיסים על הכנסה כשכיר, להסבר נוסף אודות שיקולי מס בארה"ב על הכנסות כעצמאי בישראל אנא לחץ כדי לעבור לדף Self-Employment Tax. 

 

​כתוצאה מהאמנה, רובם המכריע של האזרחים האמריקאים שמתגוררים בישראל לא חייבים במס הכנסה בארה"ב אבל בדרך כלל חייבים בהגשת דו"ח מס אמריקאי ל - IRS עבור כל שנת מס. 

 

אי הגשת דו"ח מס שנתי ל - IRS ע"י אזרח אמריקאי שמתגורר מחוץ לארה"ב עשויה לגרור ענישה מחמירה.

 

 

היתרונות בשירותי המס שלנו

 

  • טיפול מהיר - במהלך הטיפול בדוח המס אנו מקפידים על כך שלקוחותינו מקבלים את השירות המהיר והמדוייק ביותר ויכולים להתעדכן באופן תדיר בסטטוס דו"ח המס האמריקאי או ההחזר שהם צפויים לקבל.

 

  • מקצועיות - דוח המס שלך ייערכו על ידי אנשי מקצוע איתם תוכל להתייעץ ואשר יעמדו לרשותך לצורך כל שאלה או בירור.

 

  • שכר טרחה הוגן - שכר הטרחה שאנו גובים הינו הוגן ומתבסס על מספר שעות העבודה שמושקעות בהכנת הדוח ללא כל תוספות שאינן קשורות ישרות לטיפול בדוח.                                                                            

הערה: המידע ניתן בתימצות ובאופן כללי ואין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ מס  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
המידע המוצג הינו לידיעה בלבד. /או ייעוץ מס  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
Smartax logo
bottom of page