top of page

דוחות מס אישיים יש להגיש עד ל-15 באפריל של השנה העוקבת, לאזרחים אמריקאים שחיים מחוץ לארה"ב ישנה ארכה אוטומטית של חודשיים, שמאפשרת להגיש את דו"ח המס לרשויות המס בארה"ב עד ל-15 ביוני של השנה העוקבת מבלי לבקש הארכה.

מועדי הגשת דוח מס אישי 1040/1040NR:

  • מועד רגיל - 15 באפריל של השנה העוקבת.

  • ארכה אוטמטית עד ל-15 ביוני (למתגוררים מחוץ לארה"ב).

 

חבות מס יש לשלם עד ל-15 באפריל של השנה העוקבת ובמידת הצורך גם לשלם מקדמות במהלך השנה. בכל מקרה, טופס 4868 לא מאפשר דחייה של תשלום מיסים שחייב נישום אמריקאי ל- IRS, אלא רק דחייה בזמני הגשת דוח המס לרשות המס בארה"ב.

ארכה נוספת להגשת דוח המס האישי 1040/1040NR:

  • מועד רגיל - 15 באפריל של השנה העוקבת, בהגשת בקשה תתקבל ארכה עד ל-15 באוקטובר.

 

במידה ונקלטה בקשה לדחייה של מועד ההגשה מעבר להארכה האוטומטית בחודשיים ל-15 ביוני, ניתן להגיש את דו"ח המס עד ל-15 באוקטובר של השנה העוקבת, על מנת לקבל את הארכה הנוספת יש להגיש את טופס 4868.

מאחר ואנו מורשים לשדר דיווח אלקטרוני ל - IRS תקבלו גם אישור על קליטת הבקשה. בדרך כלל אין בעיה לקבל את ההארכה הנוספת להגשת דו"ח המס ל- IRS.

אזרח/תושב אמריקאי שלא ישלם את חובותיו לרשויות המס בארה"ב עד ל-15 באפריל, יאלץ לשלם ריבית ובמקרים מסויימים גם קנסות.

שותפויות

שותפויות וחברות LLC נדרשות להגיש דוח מס שנתי בארה"ב עד ל-15 במרץ של השנה העוקבת. 

 

חברות (C - Corporation) או חברות זרות (1120F)

חברות אמריקאיות C-CORP נדרשות להגיש דוח מס פדרלי עד ל-15 באפריל של השנה העוקבת (עודכן ב-2017). חברות ישראליות שמשקיעות או פועלות בארה"ב נדרשות גם הן לדווח עד למועד זה. 

                                                                      

זמני הגשה בארהב Smartax 2019.png
הערה: המידע ניתן בתימצות ובאופן כללי ואין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ מס  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
המידע המוצג הינו לידיעה בלבד. /או ייעוץ מס  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
Smartax logo
bottom of page