top of page

זכויות אזרחי ארה"ב אל מול מס הכנסה האמריקאי 

לייעוץ התקשרו

03-5296555

 

או השאירו פרטים ונחזור אליכם:

Your details were sent successfully!

זכויותיו של כל נישום (Taxpayer) אל מול מס הכנסה בארה"ב מעוגנות ב -  Taxpayer Bill of Rights, כל אזרח אמריקאי שמתנהל מול ה - IRS נדרש להכיר אותן.

קוד המס האמריקאי מחלק את זכויות הנישום לעשר קטגוריות מרכזיות:
 

 1. יש לך זכות לדעת מה הן דרישות חוקי המס מאזרח/תושב ארה"ב. אתה זכאי להסבר בנוגע לכל אחד מטפסי המס ו/או החוק שעומד מאחוריהם באמצעות הוראות ופירסומים של מס הכנסה האמריקאי.
  יש לך גם זכות לדעת מה הוחלט בעניינך ועל ה -
  IRS להסביר בבהירות את ההשלכות והתוצאות של אותה החלטה.

   

 2. זכותך לקבל שירות איכותי. זכותך לקבל שירות מהיר, מקצועי ואיכותי כאשר אתה מתנהל מול רשויות המס בארה"ב. זכותך גם לדבר עם מנהל בנוגע לבעיה בשירות שקיבלת.
  התקשורת עם ה -
  IRS צריכה להעשות בצורה ברורה וקלה להבנה.

   

 3. זכותך לשלם אך ורק את סכום המס הסופי ולא מעבר לו. אסור לדרוש מנישום תשלום של מעבר לסכום המס הסופי בתוספת ריבית או קנסות וזכותך שלא לשלם מעבר לכך. 
   

 4. זכותך לערער על החלטה של מס ההכנסה האמריקאי. זכותך להביע התנגדות להחלטה/פעולה רשמית של רשויות המס בארה"ב ולספק מסמכים שתומכים בטענתך. תוכל לצפות שה - IRS יתייחס/ישיב לטענותך תוך פרק זמן סביר ובהגינות, אם ה - IRS לא מסכים עם השגותיך אתה אמור לקבל תגובה בנידון.
   

 5. זכותך לערער על החלטת ה - IRS בפני גורם בלתי תלוי. תוכל לערער לערכאת הערעורים (Office of Appeals) ולצפות לתגובה בכתב בעניינך, בהמשך ניתן גם לערער לבית המשפט.
   

 6. התיישנות. יש לך זכות לדעת מה פרק הזמן המקסימלי בו תוכל לערער על החלטה של ה - IRS ומה פרק הזמן המקסימלי בו ניתן לערוך ביקורת לדיווחים שהגשת ל - IRS.
   

 7. הזכות לפרטיות. אתה יכול לצפות שכל ביקורת או בדיקה של רשויות המס בארה"ב תכבד את פרטיותך ולא תפגע בפרטיותך. 
   

 8. חסיון מידע. זכותך שהמידע שמסרת בדיווחי המס שלך ישאר חסוי, ה - IRS לא יחשוף את המידע שלך ללא אישור ממך או אפשרות חוקית לעשות כן. 
   

 9. זכותך להיות מיוצג על ידי איש מקצוע. זכותך לקבל שירותי ייצוג מאיש מקצוע כאשר אתה מתנהל מול ה - IRS, אם אינך יכול להרשות זאת לעצמך תוכל להעזר בגופי סיוע.
   

 10. זכותך להתנהל מול מערכת מס הוגנת וצודקת. השירות שמערכת המס האמריקאית מספקת צריך להעשות בהגינות, תוך שכלול כל מכלול הנסיבות הקשורות לעניינך. היכולת שלך לשלם או אלמנטים שמשפיעים על ההתחייבויותך שלך יובאו בחשבון לצורך קבלת החלטה בעניינך. 

 

 

 

 

 

 

 

הערה: המידע ניתן בתימצות ובאופן כללי ואין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ מס  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
המידע המוצג הינו לידיעה בלבד. /או ייעוץ מס  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
Smartax logo
bottom of page