top of page

משבר הקורנה - מענקים והקלות 

לייעוץ התקשרו

03-5296555

 

או השאירו פרטים ונחזור אליכם:

Your details were sent successfully!

התפשטות נגיף הקורונה יוצרת עבור כולנו אתגרים משמעותיים.


על מנת לסייע לאזרחי ותושבי ארה"ב בתקופת משבר הקורונה, הוכרזה תוכנית תמריצים פדרלית כמו גם הקלות והטבות משמעותיות נוספות.


למימוש ההטבות והמענקים המגיעים לכם, אנו מזמנים אתכם לפנות אלינו בכל שאלה או בקשה.


Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act

 

מענקים מידיים

כל תושב או אזרח ארה"ב זכאי למענק מיידי של $1,200, או $2,400 לשני בני זוג שמגישים במשותף.
עבור כל ילד שעונה לקריטריונים יתקבלו $500 נוספים. 

המחאה תישלח בדואר או שהסכום יועבר ישירות לחשבון בנק בארה"ב (רק במידה וקיבלתם לחשבון זה החזרים בעבר), על בסיס המידע בדוחות המס האחרונים שהוגשו בארה"ב (לשנים 2018 - 2019 בלבד).

במידה ולא הגשתם דוחות מס בארה"ב לשנים אלו, אנא צרו עמנו קשר בהקדם כדי שננחה אתכם כיצד לפעול.

המענק תלוי ברמת ההכנסה של בני הזוג, כפי שדווח בדוח המס האמריקאי האחרון שהוגש לשנים 2018 - 2019. 
מי שהכנסתו מתחת לרמה להלן זכאי למענק מלא:

 

 • Single – עד $75,000 

 • Married filing jointly - עד $150,000

 • Head of household - עד $112,500  

 

למי שהכנסתו מעל לסף, סכום ההחזר יופחת ב - $50 על כל $1000 מעל לרמת ההכנסה שמופיעה לעיל.

יחידים ברמת הכנסה שנתית מעבר ל - ​$99,000, זוגות ללא ילדים ברמת הכנסה מעבר ל - $198,000 ו - Head of household (ראש משק בית) מעבר ל - $146,000; אינם זכאים למענק.
מי שהכנסתו אינה מגיעה למקסימום לעיל יוכל לקבל מענק חלקי.

המענק מתבסס על דוח המס האמריקאי האחרון שהוגש, צפוי להיות מחולק בחודש אפריל 2020 ויתקבל בדואר כחודשיים לאחר מכן (ככל שרשות הדואר מתפקדת באופן סדיר בימים אלה).
אם טרם הגשתם דוח מס בארה"ב, צרו עמנו קשר בבקשה כבר כעת על מנת שלא תאבדו את זכאותכם.

דמי אבטלה, הלוואות ומשיכה מוקדמת מחשבונות פנסיה ללא קנס 
 

 • משיכת סכומים של עד $100,000 מחשבונות IRA או חשבונות פנסיונים אחרים לזכאים (early withdrawal from an Individual Retirement Account IRA)ׂ לפני גיל 59.5 ללא קנסות

 • מגוון רחב של תוכניות סיוע והלוואות פדרליות לעסקים קטנים (Small Business Administration's), תוכניות דומות קיימות גם ברמה המקומית

 • הגמשת התנאים לדמי אבטלה 

 • דחיית מועד תשלומי מס שכר ותשלומים סוצייאלים למעסיקים 

מועדי הגשה גמישים, דחיה במועד תשלום המס 
 

 • דחיית מועד ההגשה הפדרלי ותשלום המס בשלושה חודשים,  מה - 15 באפריל 2020, ל - 15 ביולי 2020.
  למבקשי המענק לעיל, מגישי בקשת ITIN או בעלי פעילות השקעה בארה"ב שאינם אזרחים - איננו ממליצים להתעכב בהגשה מאחר והפעילות של ה - IRS צומצמה ואנו צופים עיכובים בטיפול גם בהמשך השנה.
  לראייתנו, במידה וניתן יש להגיש את הדוחות בהקדם על מנת לקבל את המענק או לאפשר טיפול מהיר בהחזרים והנפקת ITIN.
  בחלק מהמדינות מועד ההגשה לא נדחה ונותר 15 באפריל, ללא קשר לארכה הפדרלית.
   

 • קיימת דחיה של מועדי ההגשה 2020, נכון ל - 30 במרץ 2020, תחת תנאים ומגבלות, גם במדינות הבאות:

  • Colorado - מועד הגשה לחלק מהדיווחים נדחה ל - 15 ביולי

  • Connecticut​ - ארכה של 30 יום לדוחות מסויימים

  • District of Columbia - מועד הגשה לחלק מהדיווחים נדחה ל - 15 ביולי

  • Iowa - מועד הגשה לחלק מהדיווחים נדחה ל - 31 ביולי

  • Indiana - מועד הגשה לחלק מהדיווחים נדחה ל - 15 ביולי

  • Kansas - מועד הגשה לחלק מהדיווחים נדחה ל - 15 ביולי

  • Kentucky - מועד הגשה לחלק מהדיווחים נדחה ל - 15 ביולי

  • Louisiana - מועד תשלום לחלק מהדיווחים נדחה ל - 15 ביולי

  • Maine - מועד תשלום לחלק מהדיווחים נדחה ל - 15 ביולי

  • Maryland - מועד הגשה לחלק מהדיווחים נדחה ל - 15 ביולי

  • Mississippi - מועד הגשה לחלק מהדיווחים נדחה ל - 15 במאי

  • Michigan - ביטול חלק מהריבית והקנסות על הגשה מאוחרת 

  • Missouri - מועד הגשה לחלק מהדיווחים נדחה ל - 15 ביולי

  • Montana - מועד הגשה לחלק מהדיווחים נדחה ל - 15 ביולי

  • New Mexico - מועד הגשה לחלק מהדיווחים נדחה ל - 15 ביולי

  • New York - מועד הגשה לחלק מהדיווחים נדחה ל - 15 ביולי

  • North Carolina - ביטול חלק מהריבית והקנסות על הגשה מאוחרת 

  • North Dakota - מועד הגשה לחלק מהדיווחים נדחה ל - 15 ביולי

  • Ohio - אין שינוי במועד ההגשה, יש להגיש עד ל - 15 באפריל

  • Oklahoma - מועד הגשה לחלק מהדיווחים נדחה ל - 15 ביולי

  • Oregon - מועד הגשה לחלק מהדיווחים נדחה ל - 15 ביולי

  • Pennsylvania - מועד הגשה לחלק מהדיווחים נדחה ל - 15 ביולי

  •  South Carolina - מועד התשלום לחלק מהדיווחים נדחה ל - 1 ביולי

  • Tennessee - מועד הגשה לחלק מהדיווחים נדחה ל - 15 ביולי

  • Virgina - מועד התשלום לחלק מהדיווחים נדחה ל - 1 ביולי

  • Wisconsin - מועד הגשה לחלק מהדיווחים נדחה ל - 15 ביולי

                                                            

הערה: המידע ניתן בתימצות ובאופן כללי ואין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ מס  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
המידע המוצג הינו לידיעה בלבד. /או ייעוץ מס  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
Smartax logo
bottom of page