top of page

לייעוץ התקשרו

03-5296555

 

או השאירו פרטים ונחזור אליכם:

Your details were sent successfully!

(Corporation (C CORP משלם מס חברות מדורג, לפי הפירוט הבא:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שיעור מס חברות מעודכן, החל מרפורמת טראמפ משנת 2018

החל משנת 2018 עודכן מס החברות הפדרלי בארה"ב לשיעור מס קבוע של 21%, המס המדורג לעיל חדל מלהתקיים וכעת חברות משלמות בארה"ב מס פדרלי בשיעור קבוע.

מס על רווחים צבורים (יתרת עודפים)

החוק בארה"ב לא מחייב חברות לחלק את כל הרווחים הצבורים, אך יחד עם זאת לא מעוניין שחברות ישקיעו את רווחי החברה שלא חולקו בתיק השקעות בבעלות החברה וכך ישלמו מס חברות על רווחי התיק.
החברה רשאית לצבור עודפים ולא לחלק רווחים באם ישנה סיבה עסקית אמיתית לכך, צבירה של רווחים בחברה מעבר לצרכי החברה תהיה כפופה למס של 20% (בדר"כ צבירה של פחות מ - 250,000$ תחשב סבירה לרוב החברות).

תוכנית סדורה וישימה להרחבת החברה, או רכישה חוזרת של מניות יחשבו לסיבה עסקית נאותה לצבירת עודפים.

 

 

מס על חברת החזקות אישית

שיעור מס של 20% עשוי לחול על רווחים לא מחולקים של חברת החזקות אישית (PHC), כמו בחברות רגילות המטרה היא להניא אזרחים אמריקאים מצבירת הרווחים בחברה והמנעות ממס אישי על הרווחים באמצעות תשלום מס חברות. חברה אמריקאית תחשב חברת החזקות אישית (PHC) אם לפחות 50% ממניותיה נמצאות בבעלות חמישה אנשים ולפחות 60% מהכנסות החברה נובעות מחברת ההחזקות כולל ריבית, דיבידנד ותמלוגים. 

 

  

הערה: המידע ניתן בתימצות ובאופן כללי ואין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ מס  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
המידע המוצג הינו לידיעה בלבד. /או ייעוץ מס  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
Smartax logo
bottom of page