top of page

מס מתנה אמריקאי על זרים המעבירים נכס במסגרת - Quitclaim Deed

לייעוץ התקשרו

03-5296555

 

או השאירו פרטים ונחזור אליכם:

בנסיבות מסוימות הענקה במתנה של נכס הממוקם בארה"ב תביא לחיוב במס ירושה אמריקאי על המעניק, גם אם לא מדובר בירושה שהועברה לאחר מותו של בעל הנכס.

מס ירושה בארה"ב מוטל בכפוף למיקום הנכס שהוענק ולסטטוס המעניק, כאשר יש הבחנה בין תושב/אזרח ארה"ב וזר שאינו תושב/אזרח לעניין גובה הפטור.

לזרים שאינם אמריקאים ישנו פטור ממס ירושה/מתנה בארה"ב עד לסך של $60,000, לאזרחי/תושבי ארה"ב הפטור גבוה בהרבה.

 

נכסים שעשויים להתחייב במס ירושה בארה"ב כוללים בין השאר את הבאים:
 

  • מזומן שנמצא פיזית בארה"ב (כספות, קופות..)

  • מניות בחברות אמריקאיות או חייבים בארה"ב

  • נדל"ן בארה"ב
     

העקרונות של מס ירושה בארה"ב רלוונטיים גם למס מתנה בארה"ב  US federal gift tax למעט העובדה שמס מתנה לא יחול על נכסים לא מוחשיים.

אם מדובר בנכסים מוחשיים, כאשר מקרה נפוץ ביותר הוא נדל"ן הממוקם בארה"ב, יחול מס מתנה בארה"ב על מעניק הנכס.

שיעור המס הפדרלי מתחיל ב – 18% ועשוי להגיע ל – 40%, כאשר עשויים לחו"ל גם "מיסי העברה" ברמת המדינה בה הנכס ממוקם.

 

Quitclaim Deed

הענקה של נכסים בארה"ב מבן משפחה אחד למשנהו ללא תמורה, או בין משקיעים שונים שהגיעו להסכמות בניהם לרוב תעשה באמצעות פעולה רישומית/חוזית של Quitclaim Deed.

במקרים רבים, משקיעי נדל"ן בארה"ב סבורים שהעברה באמצעות פעולה של Quitclaim Deed נטולת כל חשיפות מס ומהווה העברה חלקה ופשוטה של נכסים בין שני זרים שאינם אמריקאים.

מקרים נפוצים בקרב משקיעי נדל"ן זרים בארה"ב; כוללים רכישה של נכס על ידי בן זוג אחד ולאחר הרכישה הוספה של זוג אחר או אחד הילדים.

מאחר והוספת בן זוג לשותפות המחזיקה בנכס או לבעלות בנכס בדרך כלל  נעשית ללא תמורה (Quitclaim Deed), המשמעות הינה חשיפה למס מתנה אמריקאי על העברת נכס הממוקם בארה"ב בין שני זרים.

גם מכירת הנכס בין בני המשפחה אינה פשוטה, שכן חלק אחר בסעיף 26 U.S. Code § 267 קובע מגבלות על הכרה בתוצאות עסקאות בין צדדים קשורים, בייחוד בנוגע להכרה בהפסד כתוצאה ממכירת נדל"ן בארה"ב בין צדדים קשורים.

 

בכל מקרה לא ניתן להתעלם מהעברת הטייטל כפעולה סמנטית של Quitclaim Deed.

לעיתים הפעולה אף אינה הפיכה, משמע העברת הנכס חזרה להורים היא מתנה חייבת נוספת.

 

לראייתנו העברה של נכס בין שני זרים, ללא תמורה, מייצרת חשיפה ברורה ומשמעותית למס מתנה בארה"ב בשיעור מדורג של עד 40% בהתאם לסעיף 26 U.S.C. § 2503(b).

גם אם היה מדובר באזרח או תושב ארה"ב, פעולה של Quitclaim Deed אינה חסרת משמעות והיה צורך להגיש בגינה דיווח על מתנה באמצעות Form 709 או לחילופין לדווח על מכירה ולשלם מס רווח הון במקרים מסוימים.

 

 

הערה: המידע ניתן בתימצות ובאופן כללי ואין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ מס  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
המידע המוצג הינו לידיעה בלבד. /או ייעוץ מס  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
Smartax logo
bottom of page