top of page

גילוי מרצון לתושבי ארה"ב שמחזיקים בנכסים בישראל - Streamlined Domestic

לייעוץ התקשרו

03-5296555

 

או השאירו פרטים ונחזור אליכם:

Your details were sent successfully!

בחודש ספטמבר 2016 החלה העברת מידע בין מס הכנסה בישראל ובארה"ב, כך שאזרחים/תושבים אמריקאים שמתגוררים בארה"ב ומחזיקים בנכסים לא מדווחים בישראל חשופים לקנסות כבדים.

לאחר שהמידע אודות החשבונות הפיננסיים של אזרח/תושב ארה"ב יועבר ל - IRS, אותו תושב ארה"ב יזומן למסור מידע אודות הנכסים בישראל ויתקל בקושי משמעותי לצלוח את הסיטואציה ללא פגע.

ה- IRS רואה בהכנסות לא מדווחות של תושב ארה"ב (שמתגורר דרך קבע בארה"ב) עברה חמורה שלא ניתן להסדיר הדיווח לגביה ללא קנס מינימלי.

 

כידוע, בהליך גילוי מרצון לאזרחים אמריקאים שמתגוררים מחוץ לארה"ב ניתן להמנע מקנסות במידה ועומדים בקריטריונים הרלוונטים. בהליך גילוי מרצון לתושבי ארה"ב (מתגוררים בארה"ב) אין כזו אופציה. 
 

על תושבי ארה"ב לעמוד בקריטריונים הרגילים להליך ובנוסף:

  • אינם עומדים במבחני התושבות כפי שהוגדרו בהליך Streamlined Foreign Offshore Procedures.

  • הגישו דוחות מס לכל אחת משלוש השנים האחרונות שמועד ההגשה עבורן עבר.

  • לא דיווחו למס הכנסה בארה"ב על ההכנסות מהנכס ולא שילמו מס בגינן.

  • העדר הדיווח נובע מתום לב (Non-willful conduct).

 

לאחר העמידה בתנאים על מגיש הבקשה להגיש דוחות מס מתוקנים (1040X) ודיווח FBAR אודות היתרות שהוא מחזיק בחשבונות פיננסיים בישראל. 

Title 26 miscellaneous offshore penalty

הקנס מסתכם לסך של 5% מהיתרה הגבוהה ביותר בחשבונות הלא מדווחים מחוץ לארה"ב בשש השנים האחרונות, נכסים שלא דווחו במסגרת FBAR או טופס 8938.

גם אם הנכס הפיננסי דווח במסגרת FBAR ולא דווחו ההכנסות ממנו, ישלם מבקש הבקשה את הקנס כאמור.

למרות העובדה שישנו קנס בהליך לעיל לראייתנו ההליך מהווה הזדמנות להסדרת הדיווחים. בעיקר מאחר

וה - IRS מצהיר כי לא יחולו קנסות נוספים על תושבי ארה"ב שרשאים לקחת חלק בהליך.

במקרה של נכסים שמוחזקים בישראל משך שנים ארוכות, כמו למשל דירה להשקעה שתושב ארה"ב מחזיק בישראל, ההליך מאפשר להסדיר העדר דיווח של שנים בתשלום קנס נמוך יחסית.

 

הערה: המידע ניתן בתימצות ובאופן כללי ואין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ מס  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
המידע המוצג הינו לידיעה בלבד. /או ייעוץ מס  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
Smartax logo
bottom of page