top of page

מס ירושה ועיזבון בארה"ב - Estate Tax 

לייעוץ התקשרו

03-5296555

 

או השאירו פרטים ונחזור אליכם:

Your details were sent successfully!

Estate Tax - מס עיזבון בארה"ב, הוא מס על הזכות להעביר הלאה רכוש לאחר שאדם נפטר.

בשלב ראשון (בכפוף לרמת הנכסים שבידי המוריש) יש לערוך בחינה חשבונאית של כלל הרכוש שמותיר אחריו הנפטר ליום הפטירה, כולל חישוב נכויים והוצאות באמצעות טופס 706 - Estate Tax Return.

לאחר עריכת דוח המס לעיזבון בארה"ב, יתקבל סך המס לתשלום בניכוי תשלומים קודמים על חשבון מס ירושה ששולמו בארה"ב.

 

סך העיזבון לצורך מס בארה"ב:

Gross Estate - בדרך כלל נעשה שימוש בשווי ההוגן של הנכסים ליום הפטירה (ייתכן וניתן יהיה לבחור בחלופות נוספות), שוויים ההוגן של כלל הנכסים מהווה את סך העיזבון.

העיזבון יכלול מזומן וניירות ערך, נדל"ן, נאמנויות, בעלות על עסקים וכל נכס אחר שהשאיר אחריו הנפטר (גם אם הוא איננו אזרח ארה"ב).

 

לאחר שחושב ערכו של סך העיזבון לצורך מס בארה"ב ישנם ניכויים שניתן לדרוש כנגדו על מנת להגיע לעיזבון החייב במס (Taxable Estate).
הניכויים האפשריים עשויים לכלול - חובות משכנתא שהשאיר הנפטר, עלויות טיפול בעיזבון, נכסים שמועברים לבן הזוג שנותר בחיים ותרומות מסויימות שנעשו.

 

אל הסך נטו (העיזבון שהושאר בירושה בניכוי ניכויים אפשריים) שחושב לעיל, מוסיפים את כלל הנכסים שהוריש הנפטר במהלך חייו ומחשבים את מס הירושה שיחול בארה"ב.

לאחר חישוב המס נעשה שימוש בזיכוי (קרדיט) שלו זכאי אזרח או תושב ארה"ב (פטור נמוך יותר - $60K זמין לזרים) לדרוש במשך חייו ולאחר מותו (Unified credit).

רוב העיזבונות שלא כוללים ניכויים מורכבים ושלא מצריכים הערכות שווי, לא ידרשו בהגשת דוח מס לעיזבון (Estate Tax Return), החובה להגיש דוח מס לעיזבון קשורה גם לסך העיזבון הכולל (Gross Estate).

מוריש שהוא אזרח או תושב ארה"ב, שהשאיר עיזבון כולל (Gross Estate) מעל לסך הבא יתחייב בהגשת דוח מס לעיזבון (Estate Tax Return): 

 

  • בשנים 2004-2005 מעל $1,500,000

  • בשנים 2006-2008 מעל $2,000,000

  • לאדם שנפטר בשנת 2009 מעל $3,500,000

  • לאדם שנפטר בשנת 2010 מעל $5,000,000 (ישנם חריגים)

  • לאדם שנפטר בשנת 2011 מעל $5,000,000 

  • לאדם שנפטר בשנת 2012 מעל $5,120,000 

  • לאדם שנפטר בשנת 2013 מעל $5,250,000 

  • לאדם שנפטר בשנת 2014 מעל $5,340,000

  • לאדם שנפטר בשנת 2015 מעל $5,430,000

 

החל משנת 2011, במקרים מסויימים אדם יוכל להשתמש בחלק הלא מנוצל של הקרדיט שנותר לבן הזוג, האפשרות מותנת בבחירת האופציה כחלק מהגשת דוח מס עיזבון.

 

 

                                                                       

הערה: המידע ניתן בתימצות ובאופן כללי ואין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ מס  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
המידע המוצג הינו לידיעה בלבד. /או ייעוץ מס  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
Smartax logo
bottom of page