top of page

טופס 1099 (Form 1099)

לייעוץ התקשרו

03-5296555

 

או השאירו פרטים ונחזור אליכם:

Your details were sent successfully!

ישנו מגוון טפסי 1099 (Form 1099) לפי האופי הספציפי של כל תקבול/תשלום. במסגרת תחילת יישום FATCA בשנת 2016, אנו נתקלים בלקוחות שכבר היום מקבלים טפסי 1099DIV לדיווח על דיוידנד שהתקבל או 1099INT לריבית ששולמה על ידי בנק ישראלי.

כלקוח סופי עליך לקבל 1099 מבנק או גורם אחר עד ל - 31 בחודש ינואר של השנה שמתחילה לאחר קרות העסקה. לדוגמה, על הכנסות ריבית בשנת 2016 תקבלו טופס 1099INT עד ל 31/1/2017.

להלן סקירה של הטפסים הקיימים, חלקם רלוונטים רק למשקיעי נדל"ן בארה"ב, חלקם לאזרחים אמריקאיים שמחזיקים בחשבון בנק ישראלי וחלקם לכל מי שיש לו קשר לארה"ב:
 

1099A - Acquisition or Abandonment of Secured Property

הטופס משמש לדיווח על עיקול נכס שהוחזק כבטוחה להלוואה, אם המלווה מעקל את הנכס שהעמדתם כבטוחה תמורת ההלוואה שקיבלת יונפק לכם טופס 1099A.

הטופס צריך להכיל פרטים אודות החוב המקורי וסכום החוב שנמחל בפועל. לא נדרש לקבל או להנפיק את הטופס אם מדובר ברכוש אישי ופרטי כמו מכונית שעוקלה או במידה והרכוש שעוקל ממוקם מחוץ לארה"ב.

מאחר ובדרך כלל מדובר במהלך לא פשוט מבחינה חשבונאית, לרבות הכרה ברווח או הפסד ממחילת החוב ועיקול הבטוחה, רצוי לקבל ייעוץ במקרה והונפק לכם טופס מהסוג הזה.

1099B - Proceeds From Broker and Barter Exchange Transaction

הטופס משמש לדיווח הכנסות שטופלו באמצעות ברוקר שמוכר עבור לקוחותיו מניות, אג"ח, חוזים עתידיים ועסקאות דומות אחרות. 
הברוקר בדרך כלל נדרש לדווח את בסיס המס של הנכס שנמכר וסוג העסקה, כך שברוקר שמטפל בעסקה של שירות תמורת מניות או נייר ערך אחר עשוי להנפיק טופס 1099 אחר בהתאם לאופי העסקה.

בדרך כלל טופס 1099B יונפק על ידי ברוקר או בנק שטיפל בעסקאות של מכירת ניירות ערך. 

1099C - Cancellation of Debt

נושה שאיננו אדם פרטי (בנק, גוף ממשלתי, גוף שעוסק במתן אשראי) שמוחל על חוב ינפיק לחייב טופס 1099C. מחילת חוב בסך שגבוה מ - $600 כולל ריבית פיגורים וכל סכום אחר שבעל החוב זכאי היה לקבל ובסופו של דבר ביטל את הדרישה להשבתו באופן סופי, טעונה הנפקת הטופס לעיל.
מחילת החוב עשויה להיות כתוצאה מפשיטת רגל, התיישנות או הסכם בין המלווה ללווה. 

במידה ולאחר מחילת החוב הנושה עושה מאמצים נוספים לגבות אותו מחדש, ה - IRS עשוי לראות בכך הגשה כוזבת של טופס 1099C.

1099CAP - Changes in Corporate Control and Capital Structure

תאגיד אמריקאי צריך להגיש את טופס 1099CAP בכל מקרה בו השליטה בתאגיד מחליפה ידיים או במקרה בו בעל מניות מקבל לידיו מזומנים או תמורה אחרת שמשפיעה באופן מהותי על מבנה הבעלות בחברה.
אם בוצעה עסקת רכישה בסכום של יותר מ - 100
M$ בעלי המנית של התאגיד הנרכש נדרשים להכיר ברווח הון כתוצאה מהעסקה, שליטה מוגדרת כהחזקה ביותר מ - 50% מזכויות ההצבעה או 50% ממניות החברה. 

1099DIV - Dividends and Distributions

תאגיד צריך להנפיק טופס 1099DIV לכל בעל מניות לו הוא מחלק דיבידנדים בסך מצטבר של יותר מ - $10 בשנה נתונה. בנסיבות בהן נוכה מס בשיעור כלשהוא מהדיבידנד ששולם, יונפק תמיד הטופס ופירוט אודות הניכוי שבוצע.
לרוב הטופס מתקבל מבנקים או גופי השקעות ומרכז את כלל הדיבינדים להשקעות שבוצעו דרך אותו מוסד, כולל פירוט המס שנוכה במקור.

1099G - Certain Government Payments

גופים ממשלתיים ומדינות בארה"ב ינפיקו את הטופס לאדם ש:

 • מקבל קצבת אבטלה 

 • זכאי להחזר מס, זיכוי מס או קיזוז מס (בסכום של $10 או יותר)

 • מקבל תשלומי (RTAA (reemployment trade adjustment assistance

 • מקבל מענק מהמדינה שחייב במס ($600 או יותר)

 • מקבל תשלומים חקלאיים 

 • CCC loan

1099H - Health Coverage Tax Credit

אדם שזכאי שיבוצעו עבורו תשלומי מקדמות על חשבון כיסוי ביטוחי (Health Coverageעל ידי ממשלת ארה"ב, במקום שהוא יאלץ לבצע אותם בעצמו 

יקבל טופס 1099H.

חברת הביטוח או ספק שירותי הבריאות נדרש להגיש את הטופס ל - IRS (וגם למבוטח כמובן), בכל מקרה בו ממשלת ארה"ב מעבירה לאותו גוף מקדמות על חשבון תשלום עלות ביטוח הבריאות של לקוח.

1099INT - Interest Income

יש להנפיק טופס 1099INT במקרה בו:

 • שולמו תשלומי ריבית בסך מצטבר של יותר מ - $10 בשנה נתונה 

 • נוכה במקור מס זר על תשלומי ריבית 

 • לכל אדם לו ניכית מס במקור במסגרת Backup withholding rules (ניכוי במקור למי שלא זוהה / זרים בנסיבות מסויימות) 

1099K - Payment Card and Third Party Network Transactions

טופס שמנפיקות בדרך כלל חברות אשראי, בנקים, PayPal ושאר חברות סליקה והעברת תשלומים. הגוף שמבצע את הסליקה עבור בית העסק יעביר ל - IRS פרטים אודות המחזורים שסלק עבור אותו הסוחר.

ישנה דרישה למספר עסקאות מינימלי על מנת שחברת הסליקה תעביר את הטופס ל - IRS, לא פחות מ - 200 עסקאות בסך מצטבר של - $20,000.

1099LTC - Long-Term Care and Accelerated Death Benefits

חברות ביטוח וגופים ממשלתיים משתמשות בטופס כדי לדווח ל - IRS אודות תשלומי קצבאות ביטוח חיים, אובדן כושר עבודה לחולים כרוניים.

1099MISC - Miscellaneous Income

יש לספק טופס 1099MISC לכל אדם שלו שילמת:

 • לפחות $10 תמלוגים או תשלומים בגין דיבידנד וריבית פטורה ממס

או לפחות $600 של:

 • שכירות 

 • שירות שלא במסגרת יחסי עובד ומעביד 

 • פרסים וזכיות 

 • תשלומי "הכנסה אחרת" שלא במסגרת מהלך עסקים רגיל 

 • תשלומי ביטוח רפואי 

 • Crop Disaster Payments לחקלאים 

 • Cash payments for fish לחקלאים

 • Notional Principal Contract 

 • תשלומים לעורך דין 

 • הכנסות מסירת דייג

זהו טופס שנפוץ בעיקר לתאור עסקאות שמבוצעות כקבלן משנה עצמאי, פרסים ותשלומים חריגים בתדירות נמוכה.

1099OID - Original Issue Discount

OID זו צורה של ריבית מבחינת מס הכנסה בארה"ב. ברגע שמכשיר חוב נקנה מתחת לערכו הנקוב, התשואה נובעת מקופון הריבית שמתקבל כחלק מהתנאים המקוריים בהם הונפקה האיגרת וגם כתוצאה מהרכישה במחיר שנמוך מהערך הנקוב.

ההנחה שבה נמכר מכשיר החוב בייחס לערכו הנקוב נזקפת כהכנסה באופן מדורג ומדווח על גבי טופס 1099OID בתדירות שנתית.

1099PATR - Taxable Distributions Received From Cooperatives

קואפרטיבים מגישים את הטופס הזה בכל מקרה בו מחולק Patronage Dividend, שמשמעו הוא חלוקת הטבה לחברים בקואפרטיב. קבוצת רכישה למוצר כלשהו שנהנת בתמורה מהטבה או נקודות זכות תנפיק לחבריה.

חלק מהקבוצות ישתמשו בכוחן לקבלת הנחות או שדרוגים שעשויים להיות מדווחים באמצעות טופס 1099PATR.

1099Q - Payments From Qualified Education Programs

עליך להגיש את טופס 1099Q אם אתה מנהל, בעל סמכות, עובד שיש לו שליטה על מוסד/תוכנית השכלה ממשלתית שממנה ביצעת חלוקה (משיכה) של משאבים.

1099R - Distributions From Pensions, Annuities, Retirement or Profit-Sharing Plans, IRAs, Insurance Contracts, etc

כל תשלום שנתי של יותר מ - $10 שמבוצע על ידי קרן פנסיה, תגמולי זקנה או פרישה, חסכונות IRA, תוכניות פנסיה פרטיות, אנונות וכדומה נדרשים בדיווח באמצעות טופס 1099R.

1099S -  Proceeds From Real Estate Transactions

"Real estate reporting person" חיייב להגיש את טופס 1099S לדיווח כל עסקת נדל"ן שכוללת; קניה, מכירה, מחילת חוב, קניית בעלות על קרקע או וכל נדל"ן חייב במס בארה"ב.
"
Real estate reporting person" הוא בעצם מתווך שמבצע בדרך כלל את התשלום על נדל"ן בארה"ב בשמו של הרוכש, מתפעל או מנהל את הרכישה והנכס עבור הרוכש. לדוגמה חברות TITLE, בנקים למשכנתאות, עורכי דין ומתווכים.

ישנם חריגים לחובה לדווח למס הכנסה בארה"ב על פעולות בנדל"ן בארה"ב באמצעות טופס 1099S, כמו:

 • העברת הזכויות אינה מהווה מכירה 

 • ההעברה היא עיקול, שמכסה את ההתחייבות בגינה הוא מבוצע באופן שלם

 • העברת הזכויות מתבצעת בנכס פטור ממס בארה"ב, כמו חלקת קבורה

 • העברה מתבצעת על ידי גוף ממשלתי פטור ממס בארה"ב

1099SA -  Distributions From an HSA, Archer MSA, or Medicare Advantage MSA

עליך להגיש את הטופס אם קיבלת חלוקה מהקרונות/גופים הבאים:

 • (Health Savings Account (HSA 

 • (Archer Medical Savings Account (Archer MSA

 • (Medicare Advantage Medical Savings Account (MA MSA

טופס 1099 הוא טופס שמונפק למקבל התשלום או העברה אך גם מועבר ל - IRS ומאפשר לבצע הצלבה בין הדיווח שהגיש הנישום למידע שברשות ה - IRS.

 

 

  

 

 

הערה: המידע ניתן בתימצות ובאופן כללי ואין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ מס  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
המידע המוצג הינו לידיעה בלבד. /או ייעוץ מס  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
Smartax logo
bottom of page