top of page

פעימה שנייה של מענק קורונה - בכפוף להגשת דוח מס אמריקאי 

לייעוץ התקשרו

03-5296555

 

או השאירו פרטים ונחזור אליכם:

בשל התמשכותו של משבר הקורונה החליט הקונגרס על חלוקת חבילת סיוע נוספת לאזרחי ותושבי ארה"ב בסך של $600 לאדם בוגר ($1,200 לזוג המגיש במשותף) בנוסף ל - $600 לכל ילד (qualifying child),  כאשר סכום הזכאות וקבלת המענק יקבעו על פי ההכנסות שדווחו בדוחות המס האמריקאים האחרונים שהוגשו ל – IRS.
גם אזרחי ארה"ב המתגוררים בישראל זכאים למענק, אך הם נדרשים להגיש דוח מס אמרקאי לשנים הרלוונטיות אם הם לא עשו זאת כבר.

ב – 29 לדצמבר 2020 הודיע ה – IRS  כי הוא יחל בחלוקת המחאות הפעימה השניה של מענק הקורונה (
Coronavirus Response and Relief Supplemental Appropriations Act of 2021), כאשר אזרחים שקיבלו את הפעימה הראשונה צפויים לקבל את הפעימה השניה כבר בחודש ינואר 2021.
מי שלא קיבל את המענקים לעיל, יוכל לדרוש את המענק על גבי דוח המס האמריקאי לשנת 2020 שיוגש בשנת 2021.

חשוב לציין כי גם מי שהגיש דוחות מס אמריקאים במועדם עשוי שלא לקבל את המענק בזמן, מאחר בתקופת הקורנה ישנם עיכובים רבים בעיבוד דוחות המס בארה"ב.

מי זכאי לפעימה השניה של מענק הקורנה?
כל אזרח או תושב ארה"ב שעומדים בקריטריונים זכאים לקבל את הפעימה השניה של מענק הקורונה.
באופן כללי; יחידים שהכנסתם נמוכה מ $75,000 בשנה או זוג שמגיש במשותף והכנסתו נמוכה מסך של $150,000 (and surviving spouses) זכאים לקבל את המענק כפונקציה של סטטוס ההגשה וההכנסה שלהם בדוח המס שהוגש בארה"ב.
למי שהכנסותיו עוברות את הרף לעיל, המענק יצטמצם ככל שהפער בין הרף לעיל להכנסה בפועל גדל, עד לרמה בהם הנישום לא יהיה זכאי למענק כלל.
בשונה מהפעימה הקודמת, בפעימה הזו גם זוגות שהגישו דוחוות מס אמריקאים משותפים, בהם רק לאחד מבני הזוג יש מספר Social security יוכלו לקבל את המענק.
 
האם אזרחים שהכנסתם נמוכה ומקבלים תשלומי Social security נדרשים להגיש דוח מס אמריקאי על מנת לקבל את המענק?
אזרחים ותיקים שמקבלים קצבת Social security וסך ההכנסות שלהם לא מגיע לרף השנתי המחייב הגשת דוח מס בארה"ב, אמורים לקבל את המענק מה – IRS ללא צורך בהגשת דוח מס אמריקאי.
איך תתקבל הפעימה השניה של מענק הקורונה?
עבור אזרחי ארה"ב שהגישו דוחות מס בארה"ב לשנים מוקדמות יותר והיו זכאים להחזרים ישנה אפשרות לקבל את ההחזרים ישירות לחשבון הבנק שלהם (בארה"ב), מי שקיבל בעבר החזרים לחשבון הבנק יקבל גם את הפעימה השניה ישירות לחשבון הבנק שלו.
מי שפרטי חשבון הבנק שלו אינם מעודכנים במערכות ה – IRS יקבל המחאה בדואר, לחילופין לעיתים ישנה אפשרות לעדכן את פרטי חשבון הבנק באתר ה – IRS בקישור הבא:

https://www.irs.gov/coronavirus/get-my-payment
חשוב לציין שגם לאחר עדכון חשבון הבנק באתר ה – IRS  לא תמיד מתקבלים המענקים לחשבון הבנק.
ניתן לבקש איתור באמצעות טופס 3911 אבל כעת ה - IRS מנחה שמי שלא קיבל את המענקים ידרוש את הפעימה הראשונה בדוח לשנת 2020 כחלק מה -  Recovery Rebate Credit.
חובה על אזרחי ארה"ב להגיש דוחות מס שנתיים ללא קשר למענק לעיל. למי שטרם עשה זאת, קבלת המענק עשוי לייצר תמריץ נוסף להסדרת הדיווחים.
 

 

הערה: המידע ניתן בתימצות ובאופן כללי ואין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ מס  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
המידע המוצג הינו לידיעה בלבד. /או ייעוץ מס  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
Smartax logo
bottom of page