top of page

דוגמאות להבדלים בין שיעור המיסים בארה"ב למיסים בישראל

ראשית חשוב להבהיר כי גובה ההכנסה החייבת שבגינה יש לשלם מס בארה"ב מושפע ממספר גדול של פרמטרים, כך שלא ניתן לבחון את חבות המס לגבי הכנסה מסויימת באופן קרדינלי מבלי לבחון את הכנסותיו ומצבו של אדם כמכלול. בנסיבות מסויימות ייתכן כי אזרח אמריקאי ישלם על אותו סוג של הכנסה מס בשיעור שונה מאדם אחר בעל אותה ההכנסה.

 

לדוגמה, אזרח אמריקאי שמתגורר מחוץ לארה"ב עשוי לשלם על רווחים מניירות ערך מסויימים (PFIC) מיסים בארה"ב בשיעור גבוה רק בשל העובדה שמדובר בניירות ערך זרים.

 

להלן מספר דוגמאות לצורך המחשת ההבדל בין שיעור המיסים בארה"ב לשיעור המיסים בישראל

 

ריבית

שיעור המיסים בארה"ב על ריבית נע בין 0% (פטור) - לשיעור מס שולי | בישראל בין 15%-25%. 

דוגמאות לריבית פטורה ממס בארה"ב לתושבי ארה"ב:

 • Municipal bond interest - ריבית על אג"ח מסויימות שמנפיקה רשות מקומית בארה"ב

 • Private activity bonds - מכשיר דומה לאג"ח לעיל שפטור ממיסים בארה"ב מתוך מטרה לממן פרויקטים קהילתיים

 • ריבית מקרנות נאמנות או מכשירים פיננסיים ספציפיים - כאלה שהרגולטור בארה"ב קבע שלא יחול מיסוי אמריקאי על הריבית שהם מפיקים
   

דוגמאות לריבית פטורה ממס בארה"ב רק לזרים שאינם תושבי ארה"ב:

 • ריבית מבנקים בארה"ב

 • ריבית מ - U.S. credit union

 • ריבית מחברת ביטוח אמריקאית

 • ריבית שנכנסת להגדרה של Portfolio Interest

 

דיבידנד

שיעור המיסים בארה"ב על דיבידנד הוא באופן עקרוני שיעור המס השולי של מגיש דוח המס בארה"ב, למעט דיבידנדים שמוגדרים Qualified dividends - שיעור מס על הסוג הזה של דיבידנדים מקביל לשיעור מס רווח הון, ובישראל 25% ו - 30% לבע"ש.

 

מדרגות מס שונות

מדרגות המס הן הסולם לפיו מחשבים את המס שישלם אזרח על הכנסתו החייבת. המס מחושב באופן מדורג ולא לינארי על מנת לייצר מנגנון שממסה את בעלי ההכנסה הנמוכה לפי שיעור מס נמוך ואת בעלי ההכנסה הגבוהה לפי שיעור מס גבוה, לפי שיטת המיסוי הפרוגרסיבי.

 

הטבלה הבאה מדגימה באופן כללי לצורך המחשה בלבד את ההבדל בין מדרגות המס בארה"ב למדרגות המס בישראל על הכנסות דומות. סביר להניח שגם במקרה של הכנסה נמוכה שאינה מגיעה למדרגות המס הגבוהות אזרח אמריקאי ישלם מיסים בארה"ב בשיעור נמוך יותר, גם בשכר גבוה יותר בארה"ב המיסוי עשוי להיות נמוך מהמס שישולם בישראל באותה רמת הכנסה אך יש להביא בחשבון גם את המיסוי ברמת המדינה בארה"ב.
 

לדוגמה:
מדינת ניו יורק ממסה את תושביה במס מקומי שעשוי להגיע לרמה של מעבר לשמונה אחוזים נוספים, לעומת זאת תושב לאס וגאס נוואדה לא ישלם מס ברמת המדינה בכלל.
לשיעורי המס במדינות השונות בארה"ב, לחצו כאן.

 

 

שיעור המס בארה"ב לפי מדרגות בשנת 2022 בהשוואה למדרגות המס בישראל:

 

 

מדרגות מס ארהב 2022 השוואה.bmp

לייעוץ התקשרו

03-5296555

 

או השאירו פרטים ונחזור אליכם:

Your details were sent successfully!

השפעת רפורמת המס בארה"ב על המיסוי האמריקאי של יחידים, החל משנת 2018 

דובר רבות על השינוי במס החברות בארה"ב, אך לרפורמת המס של הנשיא טראמפ (Tax Cuts and Jobs Act) צפויה השפעה משמעותית גם על המיסוי האמריקאי של יחידים.

החלוקה לשבע מדרגות מס נותרה על כנה, עם שינויים מסוימים במשקלן של חלק מהמדרגות וירידה משמעותית בשיעור המס.
להלן השוואה בין שיעור המיסים בארה"ב על הכנסתו של יחיד, בשיעור מס שולי, לפני ואחרי רפורמת המס בארה"ב.


יחידים:

Standard deduction – "הניכוי הסטנדרטי" הוא הוצאה (רעיונית) שמקבל כל אדם שמגיש דוח מס בארה"ב בהתאם למצבו, גילו ונתוניו האישיים.
לפני רפורמת המיסים בארה"ב של טראמפ היה יכול יחיד (מתחת גיל 65) שמגיש דוח מס בארה"ב להכיר ב- "הוצאה" סטנדרטית בסך של $6,350, לאחר רפורמת המס הוא יכיר בהוצאה כמעט כפולה של 12,000$.

Personal exemption – היא "הוצאה" רעיונית נוספת שהייתה מותרת לכל מי שנכלל בדוח. בדרך כלל כל אחד מבני המשפחה היה זכאי ל - 4,050$ של הוצאה רעיונית, הניכוי הזה בוטל וכעת אין יותר ניכוי עבור כל אחד מבני המשפחה.


להמחשה, רווקים ללא ילדים שמגישים דוח מס בארה"ב מקבלים ניכוי סטנדרטי אחד ו - Personal exemption אחד:

לפני הרפורמה, היחיד היה מפחית מהכנסתו החייבת סך של  $6,350 + $4,050 = $10,400

אחרי הרפורמה, היחיד יפחית מהכנסתו החייבת מס סך של   $12,000 + $0 = $12,000

תוספת של $1,600 לסכום שלא יחויב במס בארה"ב.

 

:זוגות נשואים שמגישים דוח מס משותף

לפני רפורמת המיסים בארה"ב של טראמפ זוג נשוי שמגיש במשותף יכול היה להכיר בדוח המס בארה"ב בהוצאה סטנדרטית (Standard deduction) בסך של 12,700$, לאחר רפורמת המס בארה"ב הוא יכיר בהוצאה רעיונית של 24,000$.

.חשוב להבין כי עבור זוג עם ילדים ההטבה לעיל מצטמצמת עקב ביטול הניכוי האישי לנכללים בדוח המשפחתי, סך של 4,050$ לכל נתמך
במקרה שלנו ישנם ארבעה בני משפחה, שכעת יקבלו ניכוי סטנדרטי יותר גבוה של 24,000$ אבל יאבדו ארבעה ניכויים אישיים שסכומם: 4,050*$4 = $16,200


לפני הרפורמה, זוג עם שני ילדים היה מפחית מהכנסתו החייבת סך של  $12,700 + $16,200 = $28,900

אחרי הרפורמה, הזוג יפחית מהכנסתו החייבת מיסים בארה"ב סך של    $24,000 + $4,050*0 = $24,000

מדרגות מס ארהב

ירידה של $4,900 בסך הכולל של הניכויים למשפחה והגדלה של הסכום שיחוייב במיסים בארה"ב. ישנה כוונה לחפות על הירידה באמצעות הגדלת הזיכויים הקשורים לילדים כמו-  The child tax credit שמוכר כהחזר לילדים בעלי אזרחות אמריקאית.

ראש משק בית - Head of Household:

בקליפת אגוז ולצורך המחשה, Head of Household יהיה מי שמספק את עיקר צרכי המשפחה, ילדיו הצעירים מתגוררים איתו והוא אינו נשוי (לפי חוקי המיסוי האמריקאי).  
לדוגמה, אב שמתגורר עם שני ילדיו ומכלכל משק בית.

לפני הרפורמה, הוא היה מפחית מהכנסתו החייבת מיסים בארה"ב את סכום הניכויים הבא: $9,350 + $4,050*3 = $21,500

אחרי הרפורמה, האב + 2 יפחית מהכנסתו החייבת מיסים בארה"ב: $18,000 + $4,050*0 = $18,000

 

למרות הירידה של $3,500 בסך הכולל של הניכויים לתא המשפחתי, גם כאן יוכלו זיכויים גבוהים יותר לילדים לקזז את ההשפעה השלילית בייחס למצב הקודם.

מדרגות מס ארהב
חברה - מיסים בארה"ב בשיעור מדורג ((לפני (Tax Cuts and Jobs Act (TCJA))

מס חברות בישראל הוא מס בשיעור קבוע ברמה השנתית, כיום שיעור המס הוא 25% ויש כוונה להפחית אותו ל - 24% בשנת 2017 ו - 23% בשנת 2018.

כאשר מדובר בחברה המיסוי הוא כמובן דו שלבי ולאחר תשלום של 25% ברמת החברה יש לשלם מס גם על הדיבידנד שמחולק ברמת בעל המניות.

מס חברות בארה"ב הוא מס בשיעור מדורג (לאחר יישום רפורמת טראמפ צפוי מס החברות בארה"ב להיות מס בשיעור קבוע של 21%), כפי שניתן לראות בטבלה להלן. מס החברות בארה"ב נחשב למס בשיעור גבוה יחסית ובנוסף יש להביא בחשבון את המיסים הבאים:
 

 • מס סניף - שלגביו תושבי ישראל יהנו משיעור מופחת בשל אמנת המס

 • State tax - מס ברמת המדינה בה פועלת החברה הישראלית (1120F)/האמריקאית (1120)

לדוגמה:

משקיע נדל"ן ישראלי שמחזיק את השקעותיו בנדל"ן בארה"ב על ידי חברה משפחתית ישראלית (ישירות) או חברה בע"מ ישראלית, נניח החברה באמצעותה הוא פועל בישראל, ימוסה באופן הבא:

 

במידה והכנסות השכירות שהפיקו נכסי הנדל"ן בארה"ב לאחר הוצאות היו 1000$, ראשית הוא ישלם מס חברות בארה"ב בשיעור מדורג. בהכנסה נמוכה מ $50,000 מס חברות פדרלי בארה"ב יהיה 15%, כך שהוא יפרד מ $150 בשלב ראשון וישארו לו $850.
על $850 שנותרו הוא נדרש לשלם מס סניף של 30% שבמידה ונעשה שימוש באמנת המס יצטמצם ל 12.5% - כך שההחברה תשלם עוד 12.5% מ – $850 שנותרו לו, $106.25.
בנתוני הדוגמה, סה"כ המיסים בארה"ב שישלם מי שמחזיק בנכסי נדל"ן בארה"ב באמצעות חברה זרה $150 + $106.25 = $256.25 שהם יותר מ – 25% אחוז מס בארה"ב.

כמובן שמאחר ושיעור מס חברות פדרלי בארה"ב הוא מדורג, ברמת הכנסות גבוהה יותר המס בארה"ב יהיה גבוה משמעותית.

 

בנתוני הדוגמה, אם ה - State tax באותה מדינה בה החברה פעילה הוא 5% שיעור המיסים בארה"ב כבר עובר את רף ה - 30% ברמת הכנסה נמוכה יחסית.
יש גם להביא בחשבון אגרות או Franchise taxes למינהם שעשויים להגיע לסכומים משמעותיים כולל רישוי מיוחד שלעיתים נדרש.

שיעור מיסוי אמריקאי

חרף שיעור המיסים בארה"ב שתשלם חברה זרה עם פעילות בארה"ב, ישנה גמישות גדולה יותר ברמת ההוצאות למשקיעי נדל"ן שפועלים בארה"ב באמצעות חברה וכמובן ההגנה ממס ירושה מהווה יתרון משמעותי.

נשמח לעמוד לרשותכם בתכנון, דיווח והקמה של חברות בארה"ב. כמו גם בכל היבט הקשור למיסים בארה"ב החלים על חברה מקומית או זרה.

הערה: המידע ניתן בתימצות ובאופן כללי ואין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ מס  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
המידע המוצג הינו לידיעה בלבד. /או ייעוץ מס  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
Smartax logo
bottom of page