top of page

סוגי התאגדות בארה"ב

לייעוץ התקשרו

03-5296555

 

או השאירו פרטים ונחזור אליכם:

Your details were sent successfully!

משקיעי נדל"ן בארה"ב כמו גם יזמי הייטק בדרך לאקזיט, צריכים לבחור את המבנה המשפטי האופטימלי לרישום הפעילות בארה"ב.

הדרך לבחירה מושכלת מתחילה בהיכרות עם סוגי ההתאגדות האפשריים בארה"ב.

 

Sole Proprietor - עוסק עצמאי, אדם אחד שמנהל פעילות עסקית עצמאית כך שהעסק אינו ישות נפרדת מהבעלים והבעלים אחראי להתחייבויות העסק באופן אישי. הפעילות העסקית תדווח בדוח האישי של הבעלים במסגרת נספח ההכנסה מעסק (Schedule C).

 

Partnership - שני אנשים או יותר שחברו יחדיו לצורך ניהול פעילות עסקית משותפת, כל אחד מהשותפים נדרש לתרום לשותפות ידע או כסף וחולק עם שותפיו את הרווחים או ההפסדים.
למעט שותפים מוגבלים, השותפים (כמו
Sole Proprietors) נושאים באחריות אישית להתחייבויות השותפות. השותפות נדרשת להגיש דוח מידע שנתי בו היא מדווחת על ההכנסות והניכויים, אך לא משלמת מס. ההכנסות שדווחו על ידי השותפות "זורמות" דרכה לשותפים והם ממוסים על ההכנסות לפי חלקם בשותפות בדוח האישי שלהם (Tax return).

 

Qualified Joint Venture - זוג נשוי שמנהל עסקים משותפים ובוחר שלא לדווח כשותפות, בעמידה בתנאים בני הזוג יכולים להחשב כשני Sole Proprietors כך שכל אחד מהם מדווח את הכנסותיו מהפעילות המשותפת באמצעות Schedule C ללא הגשת דוח לשותפות (Form 1065).

 

Corporation - חברה, ישות משפטית שהתאגדה ברישוי המדינה כגוף נפרד מבעליה. לצורך מס ישנה הבחנה בין:

 

 • S corporation - היא חברה שמומסה בנפרד מבעליה, רוב החברות הגדולות בארה"ב ממוסות כ - Ccorp.

 • S corporation - תאגיד אמריקני מקומי שעומד בקריטריונים, רשאי לבחור להיות ממוסה כ - Scorp ואז כמו במקרה של שותפות החברה הופכת "שקופה" לצורך מס כך שההכנסות זורמות לבעלים ולא ממוסות ברמת החברה.
  Ccorp יכול לבחור להפוך בשלב מסויים בחיי החברה ל - Scorp ואז בעליו ידווחו את פרטי ההכנסה של התאגיד באופן נפרד על גבי דוחות המס האישיים שלהם.

 

 • (LLC (Limited Liability Company - היא ישות משפטית שנוצרה מתוקף חוקי המדינה בה היא נרשמה, באמצעות הגשת מסמכי ההתאגדות באותה המדינה. לבעלי ה - LLC קוראים  Members ולא - Partners והם אינם נושאים באחריות אישית לחובות ה – LLC, זו נקודה חשובה למשקיעי נדל"ן בארה"ב שמעוניינים להגן על עצמם מתביעות של שוכרים או צד ג'.
  לצורך מס
  LLC יכולה לבחור לבחור להיות ממוסה כשותפות, כחברה או כ - Disregarded entity.
  Disregarded entity - לצורך מס, היא בעצם ישות שאינה נפרדת מהבעלים בדומה לעוסק עצמאי.
  במידה וה -
  LLC לא בוחרת אחרת, התאגדות כ – LLC בארה"ב תמוסה כשותפות.
  LLC יכולה לבחור טיפול אחר לצורך מס (למשל להיות ממוסה כחברה), לא יאוחר מחודשיים וחצי מתחילת שנת המס לגביה הבחירה אמורה להיות בתוקף

 

Trust - נאמנות, למעט נאמנות שעונה להגדרת grantor trust, הינה ישות משפטית נפרדת לצורך מס בארה"ב.
התאגדות בארה"ב כנאמנות יכולה להיווצר במהלך חייו של אדם, או לאחר מותו באמצעות צוואה.

 

Estate -  עיזבון, עיזבון בארה"ב נוצר לאחר מותו של אדם ומהווה ישות נפרדת לצורך מס בארה"ב. העיזבון בארה"ב יכלול את רכושו של האדם שנפטר, כולל רכוש מוחשי ושאינו מוחשי.
לעיזבון בארה"ב ישנם חוקים מוגדרים לצורך מס, דיווח וניכויים.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

הערה: המידע ניתן בתימצות ובאופן כללי ואין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ מס  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
המידע המוצג הינו לידיעה בלבד. /או ייעוץ מס  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
Smartax logo
bottom of page