top of page

תיקון דוח מס בארה"ב - Amended Return 1040X

לייעוץ התקשרו

03-5296555

 

או השאירו פרטים ונחזור אליכם:

Your details were sent successfully!

לאחר שמתגלה טעות בדוח שהוגש ל - IRS ייתכן ויהיה צורך בהגשת דוח מתוקן. תיקון דוח מס קודם שהוגש מתבצע באמצעות הגשת טופס 1040X.
בחלק לא מבוטל של המקרים ה -
IRS מתקן בעצמו טעויות חישוב. בדרך כלל יישלח לנישום מכתב ובו תתואר הטעות והחישוב החדש שבוצע עם אפשרות לערער על השינוי.

במקרים הבאים נדרש להגיש דוח מתוקן 1040X:

  • יש שינוי בסטאטוס שבו מוגש הדוח (filing status)

  • שינוי בהכנסה המדווחת 

  • שינוי בניכויים ו/או הזיכויים (deductions or credits)

  • אם את/ה נדרש/ת ולא הגשתם את טופס 8938 FATCA (נותן משנה תוקף לחשיבות שה - IRS מייחס לנושא)

טופס 1040X משמש לתיקון דוח מס אישי (סדרת 1040) ובמסגרתו מתאר הנישום את הסכומים המדוייקים והנכונים שהוא היה אמור לדווח ואת ההפרש בייחס לדיווח הקודם שהוגש.

אין צורך לחשב את הריבית או הקנסות שנובעים מאי-דיווח ההכנסה כנדרש לרשויות המס בארה"ב, חישוב הריבית ו/או הקנסות ייבוצע על ידן לאחר הגשת הדוחות ככל שרלוונטי.

הדוח גם יכול לשמש לדרישת החזר שלא נכלל בדוח קודם, או על מנת לדווח ולהעביר הפסד בין השנים שלא נכלל בדיווח קודם.

על מנת לדרוש החזר יש להגיש דוח מס מתוקן 1040X תוך לא יותר משלוש שנים ממועד הגשת הדוח המקורי, או תוך שנתיים ממועד תשלום המס שבגינו נדרש החזר - המאוחר מבינהם. דוחות שהוגשו לפני המועד האחרון להגשה נחשבים כאילו הוגשו בתאריך האחרון להגשה באותה השנה.

טופס 1040X מורכב משלושה טורים:

  • טור A - מראה את הסכומים המקוריים (או סכומים שנקבעו בבדיקה ראשונית של ה - IRS)

  • טור B - הפרש והסבר לתיקון הנדרש 

  • טור C - הסכומים כפי שהם אמורים להיות 

אם הדוח מצביע על חבות מס וטרם עבר מועד ההגשה, יש להגיש את טופס 1040X ולשלם את המס במועד הגשת הדוח על מנת להמנע מקנסות וריבית.

התיקון לעיל נדרש לבוא ליידי ביטוי בכל אחד מהנספחים לדוח כך שישקפו בצורה נאותה ההכנסות באותה השנה, כמובן שנדרש להגיש דוח לכל שנה בנפרד. 

את מצבו של דוח מתוקן ניתן לבדוק באתר האינטרנט של מס הכנסה בארה"ב Where's My Amended Return.

                                                            

הערה: המידע ניתן בתימצות ובאופן כללי ואין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ מס  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
המידע המוצג הינו לידיעה בלבד. /או ייעוץ מס  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
Smartax logo
bottom of page