top of page

טופס ההצהרה 14653 לגילוי מרצון בארה"ב -לחתום במקום שמסומן בדוגמה על הטופס שנשלח אליכם (מצורף לאימייל זה)

הערה: המידע ניתן בתימצות ובאופן כללי ואין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ מס  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
המידע המוצג הינו לידיעה בלבד. /או ייעוץ מס  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
Smartax logo
bottom of page