top of page

תשלום עבור ביטוח הבריאות החדש - Obamacare

לייעוץ התקשרו

03-5296555

 

או השאירו פרטים ונחזור אליכם:

Your details were sent successfully!

(The Affordable Care Act (ACA – הוא חוק שיכנס לתוקף בשנת המס 2014 ומטרתו הנגשת טיפול רפואי ברמה גבוהה לכלל אזרחי ארה"ב ולא רק לאלו שידם משגת. החוק מזוהה עם נשיא ארה"ב ברק אובמה וזכה לכינוי אובמה-קר (Obamacare), מאחר והחוק מכוון לכלל אזרחי ארה"ב, נשאלת השאלה מה השלכות החוק לגבי אזרחי ארה"ב שמתגורים מחוץ לגבולות המדינה? שהרי הכיסוי הביטוחי מכסה טיפולים רפואיים בתוך ארה"ב ויתכן שכבר יש ברשות אזרחים אלה ביטוח בריאות במקום מושבם.

 

האם על אותם אזרחים אמריקאים לנסוע לארה"ב בכל פעם שהם נזקקים לטיפול רפואי?

האם חובה עליהם לשלם עבור ביטוח הבריאות במסגרת האובמה קר גם אם הם לא לוקחים בה חלק?

 

התשובה תלויה בעיקר בהגדרת התושבות של אותם אזרחים אמריקאים, וישנם שני מבחנים עיקריים, כדלקמן:

 

  • מבחן הנוכחות הפיזית – אזרח אמריקאי שמתגורר מחוץ לארה"ב לא ישלם מיסים בארה"ב בגין ביטוח הבריאות החדש בארה"ב (Obamacare), באם הוא שהה בשנת המס לפחות 330 יום מחוץ לגבולות ארה"ב.

 

  • מבחן bona fide – על מנת לעמוד בהגדרה זו על האזרח לשהות במדינה זרה לפרק זמן רצוף של יותר משנת מס מלאה, בנוסף נלקחת בחשבון התקופה הכללית שמתכוון האזרח האמריקאי לשהות באותה מדינה זרה, מטרת השהיה שלו באותה מדינה זרה, תשלום מיסים באותה המדינה הזרה ופרמטרים נוספים. 

 

התשלום עבור ביטוח הבריאות הוא חובה, ויחד עם זאת אזרח שעומד בקריטריונים לעיל פטור מתשלום

(סעיף 12) עבור ביטוח בריאות מאחר ויחשב כבעל - Minimum Essential Coverage.

 

השפעת ה - Obamacare על המיסים בארה"ב שישלמו אזרחים שמתגוררים מחוץ לארה"ב:

בעלי ההכנסות גבוהות להלן, ישלמו על הכנסתם הפאסיבית מס נוסף של 3.8%.

 

  • יחיד עם הכנסה של מעל $200,000

  • זוג נשוי עם הכנסה של מעל $250,000

  • נשוי המגיש בנפרד עם הכנסה של מעל $125,000

  • ראש משק בית עם הכנסה של מעל $200,000

במסגרת רפורמת המס של טראמפ בוטל המס/הקנס שמשלם מי שלא מחזיק ביטוח בריאות כנדרש באובמה-קר, שיעורו הופחת ל - 0 החל מסוף שנת 2018.
ביטול הקנס למי שאינו מחזיק ביטוח רפואי לפי הקריטריונים של ה - Obamacare הוא צעד משמעותי, שמשאיר את Affordable Care Act עם הרבה פחות משמעות מעשית. 
חשוב לציין כי השינוי לא מבטל את ה - 
Affordable Care Act שחוקק אובמה ושסעיפים משמעותיים ממנו עדיין תקפים.

מיסים שהושתו כדי לממן את תוכנית הבריאות של אובמה נותרות על כנם ובעיקר Net Investment Income Tax בשיעור של 3.8%.

 

 

הערה: המידע ניתן בתימצות ובאופן כללי ואין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ מס  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
המידע המוצג הינו לידיעה בלבד. /או ייעוץ מס  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
Smartax logo
bottom of page