top of page

רשימת קישורים בנושאי מס - ניווט מהיר - מיסים בארה"ב

FATCA

הסכם FATCA עם מס הכנסה בישראל

גילוי מרצון - Streamlined procedure

גילוי מרצון לתושבי ארה"ב

טפסים להורדה וקישורים שימושיים

פטקא (FATCAׂ) - תחילת יישום הדיווח על חשבונות בנק של אזרחי ארה"ב

זכויות אזרחי ארה"ב אל מול מס הכנסה האמריקאי 

טופס 1099 (Form 1099)

הנחיות מעודכנות 9/2016 לגילוי מרצון בארה"ב - Streamlined Foreign Offshore Procedures

הרחבה ופירוט בנושא התוכניות השונות לגילוי מרצון בארה"ב

הקלות לתוכניות גילוי מרצון 2014

FBAR - דיווח על חשבונות בנק של אזרחים אמריקאיים

FBAR - קנסות מס הכנסה בארה"ב

דוחות מס ל - IRS

מי חייב בהגשת דו"ח מס
תיקון דוח מס בארה"ב - Amended Return 1040X

פעימה שנייה של מענק קורונה - בכפוף להגשת דוח מס אמריקאי 

זמני הגשת דו"ח בארה"ב

השוואה בין מדרגות המס 

מקדמות מס בארה"ב

איך משלמים מס או מקבלים החזר מס בארה"ב 

טופס 8938 הצהרה על נכסים פיננסיים זרים

מיסוי אמריקאי של אופציות 

ויתור על אזרחות אמריקאית

מס בארה"ב - Obamacare

מס בארה"ב - עצמאים

מס בארה"ב על מתנות שנותן אזרח ארה"ב

מסמכים נדרשים להגשת דוחות מס בארה"ב

מס ירושה בארה"ב

טופס W9

איך ממלאים את טופס W9

טופס W8

קרנות נאמנות PFIC

מיסוי נדל"ן בארה"ב

מסמכים נדרשים להגשת דוחות מס ל-IRS עבור משקיעי נדל"ן בארה"ב

תשלום דמי ביטוח לאומי על הכנסות מנדל"ן בארה"ב

סוגי התאגדות בארה"ב

מיסוי אמריקאי ברמת העיר City income tax

תהליך הקמת LLC 

מיסוי נדל"ן בארה"ב בבעלות LLC עם בעלים יחיד (Disregarded Entity) 

ניכוי של 20% מההכנסה החייבת מיסוי אמריקאי של ישות שקופה (LLC)

מיסוי אמריקאי של נדל"ן כעסק 

מיסוי LLC ונדל"ן בארה"ב - מס הכנסה בישראל 
יתרונות וחסרונות של השקעה בנדל"ן בארה"ב באמצעות LLC 
ניכוי מיסים בארה"ב בגובה 15% מהתמורה על מכירת נכס בארה"ב – FIRPTA 8288

Series LLC 

תהליך הקמת C-CORP

תהליך הנפקת ITIN

ניכוי מס במקור על העברה לארה"ב

מס ירושה ומס מקומי למשקיעי נדל"ן בארה"ב

עלות הנכס, בסיס ההשקעה לצורך מס

שיעור מס רווח הון בארה"ב

State tax מס לפי מדינה בארה"ב

פירוק חברה ארה"ב

הגדרת הכנסות מנדל"ן בארה"ב 

מדריך מיסוי נדל"ן בארה"ב

הוצאות מוכרות למשכירי נדל"ן בארה"ב

הכרה בהוצאות פחת בארה"ב

תיעוד תשלומים והוצאות בגין נדל"ן בארה"ב

מספר מזהה לצורך מיסוי נדל"ן בארה"ב - EIN

שחלוף נכסי נדל"ן בארה"ב

החזרי מס ארה"ב

       מס יסף אמריקאי בשיעור של 3.8% - Net Investment Income Tax

התיישנות החזר מס בארה"ב

רואה חשבון אמריקאי  Earned Income Tax Credit, EITC or EIC

ניכוי מיסוי אמריקאי במקור בטופס 8804 

המחאה לתשלום מיסוי אמריקאי בטופס 8804 

בדיקת מצב החזר מס ארה"ב

מס חברות בארה"ב

מס בארה"ב על מכירת דירה בישראל 

החזר לילדים

החזר לסטודנטים

קריטריונים

טפסים

תהליך

FAQ

אמנת מס ישראל ארה"ב

טופס 1040

טופס 1040 לשנת 2017 + שנת 2018

טופס 114a

טופס f114a לשנת 2017

טופס 8879

טופס 8879 לשנת 2017

טופס 14653

טופס 14653 לשנת 2017 
טופס 1120 לשנת 2018 

טופס W-7 לשנת 2018 

הערה: המידע ניתן בתימצות ובאופן כללי ואין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ מס  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
המידע המוצג הינו לידיעה בלבד. /או ייעוץ מס  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
Smartax logo
bottom of page