top of page

Beneficial Ownership Information (BOI) - דוח מידע 

לייעוץ התקשרו

03-5296555

 

או השאירו פרטים ונחזור אליכם

החל מה - 1 בינואר 2024 נוספה דרישה חדשה שמהותה הינה הגשת דוח מידע אודות הבעלים, המוטבים או בעלי השליטה בישויות אמריקאיות או ישויות זרות הפועלות/רשומות בארה"ב.
יש לספק מידע על הבעלים או המוטבים של כל חברה לרשות אכיפת הפשעים הפיננסיים (FinCEN), שהינה מחלקה של משרד האוצר האמריקאי.

הדיווח הינו חלק מהמאמצים של ממשלת ארה"ב להקשות על גורמים בלתי חוקיים להסתיר או להנות מרווחים בלתי חוקיים באמצעות חברות קש או מבני בעלות אטומים, תאגידיים או אחרים. 
 

מי חייב בדיווח BOI?

כל מי שמחזיק בישות אמריקאית (או ישות זרה הפועלת/רשומה בארה"ב) יותר מ - 25% אחוז מזכויות השליטה, הבעלות או המניות.
לדוגמה: חברה זרה (ישראלית או אחרת) הפעילה או רשומה בארה"ב, תאגידים אמריקאיים (C או S), Limited liability company (LLC).

במקרים מסוימים גם מוטב שמחזיק פחות מ - 25% מהזכויות יידרש להגיש דיווח BOI ל - Financial Crimes Enforcement Network. 
 

האם נאמנויות או קרנות חייבות בדיווח BOI?

יש לבחון את חובת הדיווח של כל נאמנות, קרן או ישות דומה אחרת באופן ספציפי לפי המקרה.
לרוב נאמנות עסקית או קרן נחשבת לחברה מדווחת רק אם היא נוצרה באמצעות הגשת מסמך למזכיר המדינה או למשרד דומה (Secretary of state or similar office). באותו אופן, ישות זרה נחשבת לחברה מדווחת רק אם הגישה מסמך למזכיר המדינה או למשרד דומה כדי להירשם לעסקים בארצות הברית או פועלת עסקית בארה"ב.

מה תדירות הגשת דיווח BOI?

באופן עקרוני הדיווח חד פעמי, לא דיווח בתדירות שנתית.

מתי להגיש את הדיווח?

 1. חברה מדווחת שנוצרה או נרשמה לעסקים לפני 1 בינואר 2024 חייבת להגיש את דו"ח ה-BOI הראשון שלה עד 1 בינואר 2025.

 2. חברה מדווחת שנוצרה או נרשמה בשנת 2024 חייבת להגיש דו"ח BOI תוך 90 ימים לאחר קבלת הודעה בפועל או ציבורית שהקמתה או רישומה נכנסו לתוקף.

 3. חברה מדווחת שנוצרה או נרשמה ב-1 בינואר 2025 או אחריו חייבת להגיש דו"ח BOI תוך 30 ימים לאחר קבלת הודעה בפועל, או במקרה של חברה ציבורית תוך 30 ימים לאחר שהקמתה או רישומה נכנסו לתוקף.

איזה מידע על החברה יש להעביר במסגרת דוח BOI?

חברה מדווחת צריכה לפרט את:

 1. שם החברה הרשמי;

 2. כל שמות המסחריים או כינויים אחרים שבהם היא משתמשת (d/b/a או t/a);

 3. הכתובת הנוכחית של המשרד הראשי שלה.
  אם הכתובת הזו נמצאת בארצות הברית (לדוגמה, המטה של חברה מדווחת אמריקאית), או, עבור חברות מדווחות שהמשרד הראשי שלהן נמצא מחוץ לארצות הברית, הכתובת הנוכחית שממנה החברה מנהלת עסקים בארצות הברית (לדוגמה, המטה האמריקאי של חברה מדווחת זרה);

 4. תחום השיפוט שבו היא נוצרה או נרשמה;

 5. מספר זיהוי משלם המיסים שלה (TIN), או, עבור חברה מדווחת זרה שלא הונפק לה TIN, מספר זיהוי מס שהונפק לה על ידי תחום שיפוט זר ושם תחום השיפוט (במקרה של חברה ישראלית פרטית ח"פ).
   

איזה מידע יש להעביר על הבעלי השליטה במסגרת דוח BOI?

עבור כל בעל שליטה, על החברה המדווחת לספק את הפרטים הבאים:

 1. תאריך לידה;

 2. כתובת מגורים;

 3. מספר זיהוי מתעודת מזהה מקובלת, כגון דרכון או רישיון נהיגה אמריקאי, ושם המדינה או תחום השיפוט שהנפיק את תעודת הזיהוי.
  לתושבי ישראל שאינם אזרחי ארה"ב צורך בדרכון ישראלי בתוקף.

   

קנסות על אי הגשת דיווח BOI:

חוק השקיפות התאגידית (Corporate Transparency Act) קובע כי יחיד המפר באופן מכוון את דרישות הדיווח על בעלות או שליטה בישות במסגרת דיווח BOI, צפוי לעונשים אזרחיים של עד 500 דולר עבור כל יום בו נמשכת ההפרה.
בנוסף, אותו אדם עלול לעמוד בפני עונשים פליליים של עד שנתיים מאסר וקנס של עד 10,000 דולר.

הפרות אפשריות כוללות:

 1. הימנעות מכוונת מהגשת דיווח על בעלות מועילה.

 2. הגשת מידע כוזב על בעלות מועילה במכוון.

 3. הימנעות מכוונת מתיקון או עדכון של מידע בעלות מועילה שדווח בעבר.
   

האמור לעיל נכתב למטרות אינפורמטיביות ואינו ייעוץ משפטי, במקרה של אי עמידה בחובת הדיווח אנו ממליצים על קבלת ייעוץ משפטי ספציפי.

 

  

 

 

הערה: המידע ניתן בתימצות ובאופן כללי ואין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ מס  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
המידע המוצג הינו לידיעה בלבד. /או ייעוץ מס  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
Smartax logo
bottom of page