top of page

היבטי מס בארה"ב לעניין ויתור על אזרחות אמריקנית

לייעוץ התקשרו

03-5296555

 

או השאירו פרטים ונחזור אליכם:

Your details were sent successfully!

השורות הבאות מתייחסות לאזרחי ארה"ב שוויתרו על אזרחותם לאחר 16.6.2008.

אזרח או תושב קבע בארה"ב שמוותר על אזרחותו עשוי להתחייב ב - Expatriation Tax בכפוף לרמות ההכנסה החייבת שלו בחמש השנים האחרונות ושוויו הנקי.

 

 

אזרח ארה"ב המוותר על אזרחותו החל מיוני 2008 לא יהיה חייב ב-Expiration Tax אם:

  • חבות המס של אזרח ארה"ב על ההכנסה השנתית הממוצעת לשנים שקדמו לוויתור על האזרחות או התושבות (מתואם לאינפלציה) לא עלתה על הסך המפורט להלן, לכל אחת מהשנים שקדמו לוויתור על האזרחות כדלקמן:
     

- 139,000$ לשנת 2008

 

- 145,000$ לשנת 2009

 

- 145,000$ לשנת 2010

 

- 147,000$ לשנת 2011

 

- 151,000$ לשנת 2012

 

- 155,000$ לשנת 2013

 

- 157,000$ לשנת 2014

 

  • השווי נטו של אזרח ארה"ב שמוותר על אזרחותו או תושבתו לא עלה על סך של 2 מליון דולר ביום הוויתור

  • הוגש טופס 8854 שבו מצהיר האזרח כי הוא עמד בכל חובות הדיווח למס הכנסה לחמש שנים שקדמו לוויתור על האזרחות

 

בנוסף, במידה ואזרח ארה"ב המוותר על האזרחות, ממשיך לשהות בארה"ב משך יותר מ – 30 יום בשנה או להיות מועסק על ידי מעסיק שאינו קרוב משפחה משך יותר מ – 60 יום בשנה, במשך 10 שנים לאחר הוויתור על האזרחות, הוא עשוי להתחייב במס בארה"ב על הכנסותיו הכלל עולמיות.

 

במידה והאזרח עובר את ספי ההכנסה, שווי נקי וקריטריונים נוספים, תתבצע מכירה רעיונית של נכסיו לפי שווי הוגן ומיסוי הרווחים. יש להגיש ל – IRS את –  Form 8854  Initial and Annual Expatriation Statement, כאשר אזרח ארה"ב שמוותר על אזרחותו ולא הגיש את טופס 8854 מסתכן בקנס של 10,000$.

 

במסגרת IRC 877 and 877A על אזרחי ארה"ב שמוותרים על אזרחותם או תושבותם ארוכת הטווח לאחר 3.6.2004 להצהיר כי עמדו בכל דרישות הדיווח למס הכנסה בארה"ב לחמש שנים שקדמו לוויתור על האזרחות. במידה ולא יוגשו הדיווחים כאמור ימוסה אזרח ארה"ב בעת הוויתור על האזרחות ללא קשר לפטורים אפשריים.

 

אזרחים אמריקנים רבים המתגוררים בישראל שוקלים לוותר על אזרחותם בעקבות FATCA, אולם נדרשים להגיש דיווחים לרשויות המס האמריקניות על הכנסותיהם ועל נכסיהם הפיננסיים בשנים האחרונות.

 

משרדנו מתמחה בהסדרת הדיווח על חשבונות פיננסיים ודיווחי מס בישראל למחזיקים באזרחות אמריקנית, אחד מרואי החשבון שלנו ישמח לעמוד לרשותך.  

 

 

 

הערה: המידע ניתן בתימצות ובאופן כללי ואין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ מס  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
המידע המוצג הינו לידיעה בלבד. /או ייעוץ מס  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
Smartax logo
bottom of page