top of page

דיווח על חשבונות בנק זרים של אזרחי ארה"ב - Fbar

לייעוץ התקשרו

03-5296555

 

או השאירו פרטים ונחזור אליכם:

Your details were sent successfully!

בשנים האחרונות מגבירה ארצות הברית את מאמצי האכיפה שלה בכל הנוגע לפעילות הכלכלית של אזרחי ארצות הברית מחוץ לגבולות המדינה. לשם כך חוקק  FATCA) Foreign Account Tax Compliance Act) שמחייב בנקים בעולם ובהם הבנקים בישראל, לדווח על חשבונות ונכסים של לקוחות אמריקאים.

 

ההוראה מחייבת את כל הבנקים בישראל לדווח את שמות בעלי החשבונות, כתובותיהם והסכומים המופקדים בחשבונותיהם, וככל הנראה הבנקים בישראל יחלו להעביר את המידע בעתיד הקרוב, הבנקים הגדולים כבר החלו להחתים לקוחות על טופס W9.

 

בנקים שלא ישתפו פעולה עם דרישת הרשויות האמריקאיות להעברת דיווחים על לקוחות בעלי אזרחות אמריקאית יספגו פגיעה בנכסי הבנק שנמצאים בארה"ב (לבנקים הגדולים בישראל פעילות ענפה בארה"ב).

 

מטרת החקיקה החדשה היא הגברת גביית המס מאזרחי ארה"ב שיש להם הכנסות מחוץ לארה"ב והרתעה מהעלמת מס.

 

משמעות החקיקה עבור אזרחי ארצות הברית החיים בישראל, הינה שבעלי חשבונות פיננסיים בישראל שהיתרה המצטברת בהם עלתה על עשרת אלפים דולר במהלך השנה, נדרשים להגיש דו"ח FBAR (Foreign Bank Accounts report).

באופן הזה מדווחים ישראלים בעלי אזרחות אמריקאית על נכסים שמוחזקים בגופים פיננסיים בארץ. הדיווח מוגש באופן ממוחשב למשרד האוצר ולא ישירות ל -IRS כך שיש להגיש אותו בנוסף לדוח השנתי (1040) ולא במקומו, בחלק מהמקרים נדרשת הצהרה על יתרות חשבונות בנק גם באמצעות טופס 8938.

 

 

  

הערה: המידע ניתן בתימצות ובאופן כללי ואין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ מס  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
המידע המוצג הינו לידיעה בלבד. /או ייעוץ מס  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
Smartax logo
bottom of page