top of page

איך ממלאים את טופס W-9?

לייעוץ התקשרו

03-5296555

 

או השאירו פרטים ונחזור אליכם:

Your details were sent successfully!

טופס W-9 הוא טופס שמיועד למי שעונה להגדרה של U.S. person, לא רק אדם פרטי עונה להגדרה ולכן על הטופס ידרשו לחתום גם שותפויות, חברות נאמנויות וגופים נוספים.
בשל העובדה שקהל היעד של הטופס מגוון, ההסבר להלן באשר לאופן בו ממלאים את טופס
W-9 לא יכסה את כלל המקרים האפשריים אך יספק הסבר לגבי הסעיפים הרלוונטים כאשר ממלאים את טופס W-9.

הסעיפים בצילום טופס W-9 סומנו במספרים ובהמשך יופיע הסבר לכל אחד מהסעיפים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

להלן הסבר תמציתי לגבי הסעיפים אותם יש למלא בטופס W-9 לפי המספור על גבי ההעתק לעיל:

 

1. כאשר ממלאים את טופס W-9 יש להזין את השם בדיוק כפי שהוא מופיע על גבי ה - Tax return ללא קיצורים, אם השם הפרטי עבר שינוי (ללא עדכון מצידך של ה - SSAׂ) הכנס את השם הפרטי ושם המשפחה המקוריים והוסף גם את שם המשפחה החדש.

אם הגשת בקשה ל - ITIN באמצעות טופס W-7 הזן את השם כפי שכתוב בטופס W-7 שהגשת.

  • אם מדובר בעסק (אמריקני, עסק זר בדרך כלל ידרש למלא את טופס W-8) יש לכתוב את שם העסק כפי שמופיע על דוח המס ל - IRS.

  • Disregarded entity - אם מדובר בישות שאינה נפרדת מבעליה בדרך כלל יש לכתוב את שם הבעלים, למשל LLC עם בעלים אחד.

 

2. אם לעסק שמחזיק בחשבון או נדרש למלא את הטופס יש שם ששונה משם הבעלים, יש להזין אותו בשורה זו.

 

3. U.S. person שהוא אדם פרטי יסמן את במשבצת הזו בטופס W-9. 

 

4. U.S. person שהוא C - CORP (חברה אמריקנית) יסמן את המשבצת הזו.

 

5. U.S. person שהוא S - CORP (חברה אמריקנית שניתן לבחור למסות כחברה שקופה לצורך מס) יסמן את המשבצת הזו בטופס W-9.

 

6. U.S. person שהוא שותפות יסמן את המשבצת הזו.

 

7. U.S. person שהוא נאמנות או ירושה.

 

8. U.S. person שהוא LLC - LLC יכולה לבחור להיות ממוסה כשותפות, חברה ו - S CORP בסעיף זה יש לפרט את הבחירה.

 

9. U.S. person שאינו אחת מסוגי ההתאגדות לעיל צריך לסמן את המשבצת הזו.

 

10. U.S. person שפטור מניכוי במקור או דיווח במסגרת FATCA יזין את קוד הפטור שלו כאן, בדרך כלל לא מדובר באדם פרטי.

 

11. יש להזין את הרחוב ומספר הבית והדירה כולל מיקוד.

 

12. יש להזין את שם העיר והמדינה.

 

13. ניתן להזין פרטי חשבון (רשות - לא חובה).

 

14. הסיבה המרכזית למלא את טופס W-9 היא קבלת המספר המזהה לצורך מס של מקבל התשלום, כאן יש למלא SSN או ITIN.

 

15. במידה ומדובר בחברה אמריקנית שמחזיקה בחשבון יש למלא את מספר ה - EIN שלה כאן.

 

16. חתימת האדם הפרטי, החברה או הגוף שנדרש למלא את טופס W-9.

 

17. תאריך בפורמט אמריקני MM/DD/YYYY.

 

 

הסבר איך למלא טופס W-9
הערה: המידע ניתן בתימצות ובאופן כללי ואין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ מס  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
המידע המוצג הינו לידיעה בלבד. /או ייעוץ מס  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
Smartax logo
bottom of page