top of page

הכנסות חייבות מס למשכירי נכס נדל"ן בארה"ב

לייעוץ התקשרו

03-5296555

 

או השאירו פרטים ונחזור אליכם:

Your details were sent successfully!

הכנסות שכירות מנדל"ן בארה"ב כוללות:

 

מקדמות על חשבון שכר דירה - מקדמה היא תשלום על חשבון שכר דירה שמשולם לפני תקופת השכירות, יש לכלול מקדמות על חשבון שכר דירה כהכנסת שכירות במועד בו התקבל התשלום, ללא קשר לתקופה אליה התשלום מתייחס.
לדוגמה, תשלום על חשבון
שכר דירה לחודשים 10/2014 - 2/2015 יכלל בדוח המס שיוגש בארה"ב כהכנסה בשנת 2014, ללא קשר לשיטת הדיווח (על בסיס מזומן או מצטבר).

 

פיקדון שוכר - אין לכלול פיקדון שמתקבל משוכר נדל"ן בארה"ב כהכנסה בדוח, במידה והמשכיר נדרש להשיב לשוכר את הפיקדון בסוף התקופה.
החלק מהפיקדון אשר משכיר הנדל"ן בארה"ב שומר לעצמו בשל העובדה שהשוכר לא קיים את התייחבויותיו, יכלל כהכנסה בדיווח הכנסות מהשקעה בנדל"ן בארה"ב

במידה והפיקדון נועד לשמש כתשלום עתידי על חשבון שכר דירה (ולא רק כ - Security deposit) יש לכלול את הפיקדון כהכנסה מנדל"ן במועד בו הוא התקבל, בדומה למקדמה.

 

הוצאות שמשלם השוכר - אם השוכר בארה"ב משלם הוצאות שהמשקיע (המשכיר) היה נדרש לשלם בעצמו, יש לכלול את סכום ההוצאה כהכנסת שכירות בדוח המס של המשכיר.
אם הדייר שמאכלס את הנדל"ן בארה"ב מספק שירות כל שהוא למשכיר, כמו לדוגמה תיקון מערכת החימום המרכזית, ההכנסה היא השווי ההוגן של השירות.

 

לסקירה של הוצאות מוכרות למשכירי נדל"ן בארה"ב - לחץ כאן

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

הערה: המידע ניתן בתימצות ובאופן כללי ואין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ מס  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
המידע המוצג הינו לידיעה בלבד. /או ייעוץ מס  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
הערה: המידע ניתן בתימצות ובאופן כללי ואין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ מס  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
המידע המוצג הינו לידיעה בלבד. /או ייעוץ מס  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
Smartax logo
bottom of page