top of page

הקלות בהגשת דיווח מס בארה"ב עבור שנים קודמות - תוכניות גילוי מרצון  

לייעוץ התקשרו

03-5296555

 

או השאירו פרטים ונחזור אליכם:

Your details were sent successfully!

מס הכנסה בארה"ב (IRS) הודיע ב – 18/6/2014 על שינויים משמעותיים בתוכניות הגילוי מרצון. מטרת השינויים הנה לאפשר לאלפי נישומים אמריקאים מחוץ לארה"ב לחזור ולעמוד בדרישה להגיש דוח מס שנתי בארה"ב בסיכון מופחת לענישה. נכון לתחילת שנת 2017 ההקלות עודן בתוקף.

 

הפרסומים החדשים מצביעים על מספר שינויים בתוכנית ה - Streamlined Filing Compliance Procedure משנת 2012 ,ותוכנית (OVDP) בדגש על אזרחים אמריקאים שלא הגישו דיווחים בעבר בתום לב.

 

התוכנית שהושקה בשנת 2012 היא היורשת של תוכניות הגילוי מרצון מהשנים 2011  ו- 2009 כאשר מאז ההשקה של התכנית הראשונה, יותר מ 45,000 נישומים אמריקאים הגישו דוחות מיוזמתם במסגרת התוכניות השונות, והכניסו לקופת מס הכנסה בארה"ב כ - 6.5 מליארד דולר.

 

נציב מס הכנסה האמריקאי John Koskinen טען כי התוכניות החדשות נוצרו במטרה להקל על אזרחים אמריקאים לעמוד בדרישות הדיווח למס הכנסה בארה"ב ומשקפות גישה מאוזנת כדי להבטיח שכולם משלמים את חלקם ההוגן בנטל המס בארה"ב, הוא הוסיף גם כי באמצעות התוכניות החדשות מתקבלת גמישות רחבה יותר תוך שמירה על המרכיבים המרכזיים של תוכניות גילוי מרצון קודמות.

 

ברקע מס הכנסה האמריקאי ממשיך במאמץ להביא אזרחים וחברות אמריקאיות למצב בו מתקיים דיווח שנתי מלא על כל ההכנסות והרווחים שהופקו מחוץ לארה"ב. מס ההכנסה עובד בצמוד למשרד המשפטים האמריקאי וממשיך לחקור מוסדות פיננסים זרים בחשד שסייעו למשלמי מיסים אמריקאים בהימנעות מחובת הגשת דיווח ותשלום למס הכנסה בארה"ב.

 

בנוסף לאמור לעיל, החל מה- 1 ביולי 2014, יחל יישום ה - FATCA ואלפי מוסדות פיננסיים זרים יתחילו לדווח למס הכנסה בארה"ב על החשבונות הזרים המוחזקים בהם על ידי אזרחי ארה"ב.

 

השינויים בתוכנית הגילוי מרצון Streamlined filing compliance procedure כוללים:

  • ביטול דרישה לחבות מס של $1,500 או פחות מיסים שלא שולמו לשנה מסויימת

  • ביטול השאלון שהוגש עד כה

  • יש צורך להגיש הצהרה כי הדיווחים לא הוגשו בעבר בתום לב ולא במזיד

 

אזרחים אמריקאים שמתגוררים מחוץ לארה"ב ועומדים בקריטריונים להשתתף התוכנית לא ישלמו קנסות בגין הדיווח המאוחר.

 

השינויים בתוכנית הגילוי מרצון (OVDP) כוללים:

  • דרישה למידע נוסף מאזרחים אמריקאים שרוצים לקחת חלק בתוכנית

  • לאור השינויים בתוכנית במקבילה כאמור לעיל, יבוטל הקנס המופחת בתוכנית OVDP

  • תחל דרישה לדיווח כל היתרות במוסדות הפיננסיים של הנישום ותשלום כל הקנסות במועד הבקשה להשתתף בתוכנית

  • הגדלת הקנס על חשבונות לא מדווחים מחוץ לארה"ב מ – 27.5% ל – 50%

 

התוכניות החדשות מאפשרות דרך נוחה ויעילה לרוב אזרחי ארה"ב בישראל להגיש דוחות מס בארה"ב כחוק מבלי לספוג עונשים וקנסות, מאחר וחלק גדול מהם עומד בקריטריונים להשתתפות ב - Streamlined filing compliance procedure.

 

יחד עם זאת החמרת הענישה בתוכנית הגילוי מרצון – OVDP מצביעה על כך שזו הזדמנות ליישר את ההדורים עם ה – IRS ושהאפשרות לא בהכרח תהיה זמינה תמיד.

 

 

 

 

 

                                                               

הערה: המידע ניתן בתימצות ובאופן כללי ואין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ מס  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
המידע המוצג הינו לידיעה בלבד. /או ייעוץ מס  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
Smartax logo
bottom of page