top of page

טופס 114a חיתמו על הטופס שקיבלתם במקום המסומן באדום בדוגמה הבאה, ליד המילים Owner signature.
הטפסים צורפו לדוא"ל שקיבלתם בתיקיה f114a, טופס לדוגמה:

F114A לחתימה 2018.png
הערה: המידע ניתן בתימצות ובאופן כללי ואין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ מס  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
המידע המוצג הינו לידיעה בלבד. /או ייעוץ מס  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
Smartax logo
bottom of page