top of page

תהליך הקמת LLC 

לייעוץ התקשרו

03-5296555

 

או השאירו פרטים ונחזור אליכם:

Your details were sent successfully!

למרות שבכל אחת ממדינות ארה"ב יתכן ויהיו כללים שונים, רישום והקמת ישות משפטית מסוג LLC בארה"ב הוא על פי רוב פעולה לא מסובכת.

 

 

רישום חברת LLC בארה"ב הוא הליך שמשתנה בין המדינות, ויחד עם זאת להלן השלבים העיקריים:

 

 1. איתור שם ל - LLC, השם שיבחר צריך לעמוד בחוקי המדינה בה נרשמת ה - LLC ובעיקר צריך להיות פנוי.

 2. עריכת מסמך התאגדות "Articles of Organization" לרוב מדובר במסמך בסיסי (בחלק מהמדינות נדרשים מסמכים נוספים).

 3. תשלום אגרה. 

 4. עריכת תקנון "Operating agreement", לעיתים איננו חובה ב - LLC (בחלק מהמדינות). 

 5. במדינות מסויימות, כמו למשל ניו יורק, יש לפרסם פרטים אודות ה - LLC שהוקמה.

 6. קבלת אישורים ורשיונות רלוונטים, כמו: רשיון עסק או אישור לגבות Sales Tax.

   

בחירת שם ל - LLC

הדגש המרכזי בבחירת השם ל - LLC החדשה הוא מקוריות. כל מדינה קובעת מה הסיומת הנדרשת לשם שבחרתם ומגדירה תנאים נוספים, אולם בכל המקרים לא תוכלו להשתמש בשם או סימן מסחרי של חברה קיימת.
ישנה אפשרות "לשמור" לעצמך שם שבחרתם אם אתם צופים שתהליך ההקמה יתעכב, ברוב המקרים תוכלו לשמור את השם תמורת תשלום עמלה למדינת הרישום.

 

עריכת מסמך התאגדות - "Articles of Organization"

עריכת מסמך ההתאגדות עבור LLC חדשה תכלול מסמך בו יוגדרו שם הישות החדשה, המטרה שלשמה הוקמה, כתובתה,, שם הנציג המקומי, ועוד.

 

תשלום אגרה

גובה האגרה משתנה ממדינה למדינה ותלוי גם באופי הישות שהוקמה.

 

עריכת "Operating agreement"

ב - LLC בה יש יותר מחבר/שותף אחד ממולץ לערוך Operating agreement, גם אם המדינה לא דורשת לעשות זאת. ההסכם יסדיר בין השאר את האופן בו תנוהל הפעילות העסקית, תפקידים ואחריות:

 • יוגדר חלקו של כל אחד מהבעלים ב - LLC

 • זכויות ואחריות השותפים 

 • חלוקת רווחים 

 • ניהול הפעילות 

 • מכירת חלקו של שותף ב - LLC

 

פרסום פרטים

בחלק מהמדינות יש לפרסם פרטים אודות ה - LLC החדשה שנוצרה בעיתון מקומי, בדרך כלל מדובר בפרסום למשך מספר שבועות שבסיומו תדרשו להציג אישור למדינה.
בניו יורק למשל יש לפרסם פרטים אודות הקמת
LLC חדשה במשך שישה שבועות רצופים.

 

קבלת אישורים ורשיונות רלוונטים

לאישורים ורשיונות מקומיים חשיבות מכרעת. האישור שמאפשר לגבות - Sales Tax למשל, צריך להתקבל מראש עוד הרבה לפני תחילת הפעילות העסקית.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

הערה: המידע ניתן בתימצות ובאופן כללי ואין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ מס  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
המידע המוצג הינו לידיעה בלבד. /או ייעוץ מס  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
Smartax logo
bottom of page