top of page

 קריטריונים לזכאות להחזר

 

 • סטודנטים באחד ממוסדות הלימוד להלן שמוכרים לצורך קבלת  Federal aid:  
  אוניברסיטת תל אביב, האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת חיפה, אוניברסיטת בר אילן, הטכניון, אוניברסיטת בן גוריון, המרכז הבינתחומי.

   

 • סטודנטים שנרשמו לפחות למחצית מהקורסים בשנה אקדמית.
   

 • לא קיימת בעברם הרשעה בעבירות סמים.
   

 • לא עברו את שנת הלימודים הרביעית שלהם במוסד אקדמי.
   

 • בעלי Social security number.
   

 • הכנסתם בשנת המס לא עלתה על סך של 90,000$  ליחיד ו – 180,000$  לזוג נשוי שמגיש דו"ח מאוחד.

 

 

אנא בידקו האם אתם עומדים בקריטריונים, ובמידה ויש לכם שאלה לגבי אחד הקריטריונים אנא צרו עמנו קשר.

      

 

שימו לב: 

 

 • במידה ובסוף שנת המס לגביה מבקשים החזר לא מלאו למבקש ההחזר 24 שנים אנא הודיעו לנו מראש.

 • במידה ובדו"ח המס של הוריך הנך רשום כנתמך אנא עדכן אותנו, על מנת שננחה אותך לגבי מידע נוסף.   

 • ההחזר שמתקבל בזמן הגשת דוח המס לשנה הקודמת (דוחות 2013 מוגשים במהלך שנת 2014) מתקבל רק עבור סכומים ששולמו במהלך השנה עבורה אתם מבקשים החזר, זאת אומרת שהוצאות שכ"ל המוכרות לדוח המס הינן ההוצאות שהוצאו בשנת 2013 בלבד עבור שנת הלימודים שהתחילה באוקטובר 2013. 


 

 

                                                                          

הערה: התשובות ניתנות בתימצות ובאופן כללי ואין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ מס  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד.
Smartax logo
bottom of page