top of page

טפסים ואישורים נדרשים

על מנת שנוכל לטפל בהגשת דו"ח המס ולקבל את ההחזר במהירות ויעילות יש צורך בטפסים הבאים:

 

פרטים אישיים באנגלית:

 

  • שם מלא (ללא קיצורים או כינוי)

  • מספר Social security number

  • טלפון ודואר אלקטרוני עדכניים

  • כתובת מגורים מדויקת ועדכנית כולל מיקוד - ישלח אליכם שיק בדואר (באם ברשותכם חשבון בנק בארה"ב ניתן להעביר אליו).

 

 

אישורים מהמוסד האקדמי בו אתם לומדים:

 

  • אישור סטודנט לשנה עבורה אתם מבקשים החזר - בעברית או אנגלית.

  • פירוט תשלומי שכר לימוד שבוצעו בפועל בשנה עבורה אתם מבקשים החזר.

 

 

אישורים מהבנק:

 

  • טופס 867, אישור מפורט של ההכנסות מריבית, דיבידנדים ורווחי הון – אפשר לקבל בקלות מהבנק.

  • במידה ויש לכם חשבון בנק בארה"ב עליכם לספק לנו את טופס 1099.

 

 

הכנסות:

 

  • תלוש שכר אחרון לחודש דצמבר של השנה עבורה אתם מגישים את דו"ח המס

 

או

 

  • טופס 106 (ניתן לקבל מהמעסיק) המפרט את ההכנסות שלכם משכר עבודה בשנת המס בה אתם מבקשים החזר

 

 

 

אנא עדכנו אותנו באם יש לכם הכנסה ממקורות אחרים כדי שנוכל לכלול אותן בדיווח.

 

Smartax logo
bottom of page