top of page

תהליך קבלת ההחזר

צרו עמנו קשר על מנת שנוכל לבדוק את זכאותכם ולהנחות אתכם לגבי הטפסים הנדרשים כדי לממש אותה.

 

אנו מכינים את דו"ח המס עבורכם, ולאחר מכן שולחים אותו אליכם יחד עם טפסים נוספים לצורך חתימה.

 

בשלב זה נשלח אליכם באמצעות אימייל את הטפסים הבאים:

 

  • טופס 1040 - דו"ח המס שלכם

  • טופס 8879 - הרשאה לדיווח ממוחשב

  • הסכם התקשרות - הסכמה שלכם להעביר לנו את שכר הטרחה בעבור שרותינו לאחר שתקבלו את ההחזר.

 

 

לאחר שהעברתם אלינו את הטפסים אנו נערוך את דו"ח המס שלכם ונגיש אותו, לאחר הגשת הדיווח נעדכן אתכם בדואר אלקטרוני שהדוח עבורכם הוגש.

 

אך ורק לאחר שתקבלו את החזר המס מגיע לכם נשלח אליכם הודעה לתשלום, אותה ניתן לשלם בשיק, במזומן או בהעברה בנקאית.

 

הערה: התשובות ניתנות בתימצות ובאופן כללי ואין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ מס  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד.
Smartax logo
bottom of page