top of page

הסבר על החזר שכר לימוד לסטודנטים בעלי אזרחות אמריקאית

American Opportunity Tax Credit מאפשר לסטודנטים המשלמים מיסים לקזז מהמס שהם משלמים חלק מההוצאות שברכישת השכלה גבוהה.

 

קרדיט זה אטרקטיבי במיוחד מכיוון שהוא מקטין את ההכנסה החייבת בסכום של עד 2,500 $ לשנה.

 

מה קורה אם לא הרווחתי כסף או לא שילמתי מסים?

 

גם מי שאינו בעל הכנסה או שלא שילם מעולם מיסים בארה"ב זכאי להטבה. 

כיוון שהוא לא חייב במס הוא מקבל את ההחזר במזומן לחשבון הבנק שלו. 

גובה ההחזר עצמו מחושב לפי 40% מהקרדיט שחושב עבור הוצאות רכישת ההשכלה הגבוהה. 

 

כל הסטודנטים בישראל שעומדים בקריטריונים ולומדים באחת משש האוניברסיטאות והמרכז הבינתחומי זכאים להחזר! 

 

​ההחזר עשוי להגיע עד לסך של 1,000 $ בשנה, למשך 4 שנים. כמו כן, ניתן לדרוש החזר עד שלוש שנים רטרואקטיבית.

החל משנת 2018 רוב המוסדות האקדמיים בישראל (כולל האוניברסיטאות) מנפקים טופס 1098T עם פירוט של שכר הלימוד ששולם.

                                                        

  

הערה: התשובות ניתנות בתימצות ובאופן כללי ואין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ מס  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד.
Smartax logo
bottom of page